Späť na zoznam
Accountant

Accountant

For our client we are looking for an accountant, with 2+ years of experience in Double-entry bookkeeping end to end process.

Popis práce

 • communication with the shared service center and common responsibility for proper accounting treatments of supplier invoices and manual journal entries and reconciliations
 • preparing import files, posting employee deductions, checking open liability items and preparing items for payment.
 • active participation in month
 • end close activities, such as reporting, data reconciliation, preparation/reviewing of journal entries

  Daily tasks/responsibilities:

 • invoices not booked based on the order
 • missing invoices from Intercompany Suppliers at the end of the month
 • performs GRIR control - confirmation of receipt of goods and services
 • various manual journals preparation
 • monthly billing of the purchase and consumption of fuel by the company's employees
 • continuously checks the posting of supplier invoices of the Diagnostic Division
 • performs a monthly check on VAT accounting and a monthly check on cost accounting- controls open items in the balance sheet accounts, mainly liabilities, advance payments and deferred costs
 • prepare accounting of outgoing invoices for the sale of IT assets and vehicles
 • fixed assets accounting
 • preparation of settlements and clearing of customer accounts
 • supporting various projects and initiatives

Predpoklady úspešného kandidáta

 • education in the area of accounting, business administration, finance
  - English - Upper intermediate (B2)
 • Double-entry bookkeeping - advanced
 • Microsoft Excel - advanced
 • SAP - advanced
  - basic knowledge of Finance and Company's processes
 • strong team player with good self management skills able to work independently
 • strongly oriented to customer/stakeholder with the willingness to ensure better service
 • you can deal with obstacles and challenges
 • experience from working in complex multicultural environment
 • willing to learn throughout your entire life
 • understanding of Slovak taxation
 • communication and negotiation skills

Ponúkané benefity

 • interesting work in one of the most innovative healthcare companies
 • competitive salary and transparent remuneration system
 • benefits package (13th salary, 5 vacation days in addition, contribution to pension plan, sick days, sick leave compensation, meal vouchers covered by the company, life and accidental insurance, English language contribution)
 • recreational contribution
 • systematic education and career opportunities- background of successful foreign pharma original company

Pre koho budete pracovať?

Our client is one of the world’s leading research-focused healthcare groups.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzda
from 1.300€ (the final salary depends on the candidate's level of experience,
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.