Späť na zoznam
Area Sales Manager FMCG

Area Sales Manager FMCG

Pre nášho klienta, nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti FMCG, hľadáme skúseného Area Sales Managera.

Popis práce

Vašou hlavnou úlohou bude viesť tím obchodných zástupcov, riadiť ich činnosť tak, aby boli dosahované stanovené ciele. Budete zodpovedný za rokovania a realizáciu obchodu s vybranými zákazníkmi (tradičný trh) v regióne západné Slovensko.

 • vedenie skupiny OZ
 • výber, motivácia, koučing podriadených
 • nastavovanie a tvorba procesov na zefektívnenie činnosti obchodnej skupiny
 • zabezpečenie plnenie objemových a distribučných cieľov spoločnosti
 • sledovanie a analýza konkurenčných aktivít
 • zastupovanie spoločnosti a samostatné vedenie rokovaní s zverenými zákazníkmi
 • samostatná príprava cenových ponúk v súlade so stanovenými cieľmi a kompetenciami
 • riadenie a tvorba plánov predaja, spolupodieľanie sa na tvorbe portfólia
 • spolupráca s obchodným a marketingovým oddelením
 • navrhovanie a realizácia aktivít na podporu predaja u zverených zákazníkov
 • ďalšie činnosti potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti

Predpoklady úspešného kandidáta

- znalosť fungovania zákazníkov tradičného trhu FMCG na západnom Slovensku (COOPy, CBA, Koruna, Fresh.....)
- skúsenosti s riadením skupiny obchodných zástupcov min. 3 roky
- znalosť anglického jazyka výhodou
- flexibilita a aktívny prístup
- zodpovednosť
- komunikačné a analytické schopnosti
- užívateľská znalosť Excel, Word, Power Point
- schopnosť pracovať a riešiť problémy samostatne

Ponúkané benefity

- práca v stabilnej a úspešnej nadnárodnej spoločnosti
- možnosť profesijného rastu
- zľavy na nákup vlastných výrobkov
- služobný automobil aj na súkromné účely
- bohatý sociálny program pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti FMCG.

Lokalita
Západné Slovensko, office Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2.000€ až 2.200€ brutto v závislosti od skúseností + mesačné odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.