Späť na zoznam
Asistent/ka audítora

Asistent/ka audítora

Pre nášho klienta hľadáme kandidátov na pozíciu Asistent/ka audítora.

Popis práce

 • účasť na auditoch v národných a medzinárodných spoločnostiach zostavujúcich účtovnú závierku v súlade so slovenskými účtovnými predpismi, IFRS, prípadne podľa iných skupinových pravidiel,
 • účasti na iných špecificky zameraných auditoch ako aj rôznych účtovno-daňových poradenských projektoch (napr. due diligence),
 • príprava pracovnej dokumentácie a komunikácie s klientom,
 • pracovné cesty v rámci Slovenskej republiky, výnimočne aj do zahraničia,
 • spolu so skúsenými audítormi riešenie komplexných zadaní (napr. aj v spolupráci s kolegami z oddelení daňového a/alebo právneho poradenstva).

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax v oblasti auditu a účtovníctva 1-2 roky je vítaná, 
 • pozícia vhodná aj pre čerstvého absolventa, prípadne študenta posledného ročníka VŠ,
 • vzdelanie s ekonomickým zameraním,
 • nemecký jazyk - stredne pokročilý (B2) alebo anglický jazyk - stredne pokročilý (B2),
 • ochota cestovať za klientmi aj mimo Bratislavy,
 • logické a analytické myslenie,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • orientácia na klienta,
 • chuť vzdelávať sa,
 • tímového ducha.

Ponúkané benefity

 • príjemné a moderné pracovné prostredie v centre mesta,
 • flexibilný pracovný čas a skrátený pracovný týždeň v letných mesiacoch,
 • finančný príspevok pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, pri životných a pracovných výročiach,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania, medzinárodné školenia a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch,
 • pravidelné teambuildingové aktivity (výlety, lyžovačky, turistika, splav),
 • mladý a dynamický kolektív, príjemná pracovná atmosféra a zábava aj v náročnom období.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti auditu.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.400€
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.