Späť na zoznam
Asistent/ka (polovičný úväzok)

Asistent/ka (polovičný úväzok)

Hľadáme asistenta/ku (polovičný úväzok), ktorý/á bude zodpovedný/á za administratívnu podporu nášho tímu. Ideálny kandidát/ka by mal/a mať skúsenosti s prácou v kancelárii a byť schopný/á zvládať rôzne úlohy súvisiace s administratívnou prácou. Medzi požadované zručnosti patrí schopnosť práce s MS Office, skvelé organizačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme. Ak máte skúsenosti ako administratívny asistent, administrátor kancelárie, či ako podporný pracovník tímu, radi by sme Vás privítali v našom tíme.

Popis práce

 • posielanie analytických certifikátov produktov k vybraným objednávkam (3 distribútori)
 • administratívna práca s faktúrami (cca 100 fa/mesiac): evidencia, príprava košieľky, kontrola schválenia v zdieľanom súbore
 • pošta (1x/týždeň)
 • scanovanie nových zmlúv (ad hoc)
 • odoslanie evidencie pracovného času pre účely spracovania miezd (1x/mesiac)
 • súčinnosť pri mesačnej uzávierke: najmä dohady, kniha jázd - dopĺňať tankovanie podľa dokladov, výpočet príspevku na stravné pre 6 zamestnancov (1x/mesiac)
 • zastupovanie kolegyne v oblasti zákazníckeho servisu počas dovolenky (spracovanie zákazníckych objednávok)
 • servis služobného automobilu (cca 1-2x/polrok)
 • komunikácia a podpora teamu predajcov v jendoduchých úlohách
 • organizácia meetingov a služobných ciest: objednávanie hotelov, leteniek, meetingových miestností, občerstvenia a pod., vyúčtovanie služobných ciest (podľa potreby), administratívna podpora pri organizácii kongresov a seminárov (cca 4-5x/rok)
 • komunikácia s office dodávateľmi, objednávanie potrieb office a sklad, kontaktná osoba pre dodávateľa IT služieb
 • iné úlohy podľa zadania nadriadeného

Predpoklady úspešného kandidáta

 • skúsenosť s administratívnou prácou aspoň 1 rok,
 • promptnosť pri vykonávaní úloh, schopnosť nájsť rovnováhu medzi rýchlosťou a "perfekcionizmom",
 • schopnosť prioritizácie a časovo efektívnej organizácie úloh,
 • znalosť MS Office,
 • pokročilá úroveň v MS Excel,
 • schopnosť efektívnej komunikácie,
 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • pokročilá úroveň angličtiny je vítaná u kandidáta.

Ponúkané benefity

 • môcť využiť služobné auto na súkromné účely.
 • polovičný úväzok s možnosťou práce na čiastočný úväzok, zmluva na 1 rok, so zámerom predĺženia v prípade spokojnosti.
 • hodiny AJ 2x/týždňa (mimo pracovnej doby).
 • flexibilnú pracovnú dobu s možnosťou home officu.Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností pôsobiacich v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Polovičný úväzok
Termín nástupu
Asap
Mzda
600€ brutto fix mesačne (polovičný úväzok)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.