Späť na zoznam
Asistentka pre manažment s aktívnou angličtinou

Asistentka pre manažment s aktívnou angličtinou

Pre nášho klienta - výrobnú spoločnosť, hľadáme spoľahlivú a šikovnú kandidátku na pozíciu Asistentka pre manažment s aktívnou angličtinou. Úspešná kandidátka musí mať príjemné a profesionálne vystupovanie a je schopná plynulo komunikovať v anglickom jazyku.

Popis práce


 • osobná, telefonická, mailová, písomná komunikácia s vedením spoločnosti, členmi predstavenstva, členmi dozornej rady, obchodnými partnermi a internými oddeleniami spoločnosti.
 • profesionálne zabezpečenie celkového chodu officu a recepcie (objednávanie kancelárskych potrieb, repre - predmetov, vzoriek výrobkov, zabezpečenie občerstvenia, nákup hygienických potrieb, atď.), uvítanie obchodných partnerov.
 • príprava a organizačné zabezpečenie pracovných stretnutí, porád a mítingov (niekedy aj s účasťou zahraničných obchodných partnerov).
 • vyhotovenie zápisníc z realizovaných pracovných stretnutí, tak v slovenskom ako i v anglickom jazyku.
 • vykonávanie bežnej administratívy.
 • spracovanie došlej a vyšlej pošty.
 • skenovanie a archivovanie dokumentov do interných programov spoločnosti.
 • evidencia zmlúv v súlade s internou smernicou.
 • osobná agenda vedenia spoločnosti – podľa priamych požiadaviek.
 • evidencia cestovných príkazov.
 • vedenie pokladne.
 • práca v informačných systémoch podľa potreby vykonávanej úlohy.
 • pracovné činnosti v rámci vzájomnej zastupiteľnosti ďalšieho sekretariátu 

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené stredoškolské vzdelanie 
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • bezchybný písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku
 • Microsoft Word - Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel - Mierne pokročilý
 • reprezentatívne vystupovanie,
 • výborné komunikačné a organizačné zručnosti
 • vzhľadom k zabezpečeniu chodu sekretariátu je dôležité, aby aktívnym vodičom
 • zodpovedná, ústretová 
 • diskrétna
 • vodičský preukaz "B" - aktívny vodič

Ponúkané benefity


• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti
• odmena za vzornú dochádzku
• pružný pracovný čas
• elektronická stravovacia karta
• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania
• balíček rôznych benefitov v hodnote 250 € ​
• referral program
• príspevok na dôchodkové sporenie
• niekoľkokrát do roka náš klient obdarúva zamestnancov darčekmi v podobe jeho produktov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa potravinárskou výrobou.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
1 200 - 1 600 EUR/mesiac (ponúkaná nástupná mzda je od 1200 €+ 14% mesačné prémie + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.​)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.