Späť na zoznam
Brand Manager pre FMCG

Brand Manager pre FMCG

Pre nášho klienta, nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti FMCG, hľadáme nového kolegu na pozíciu BRAND MANAGER.

Popis práce

• návrhy nových produktov, tvorba a zabezpečenie komunikačnej marketingovej stratégie a dohľad nad aplikáciou na trhu,
• vyhodnocovanie marketingových dát a efektívnosti produktov,
• komunikácia v anglickom jazyku s partnermi na európskych trhoch,
• spolupodieľate sa na výrobe reklamy produktov

Predpoklady úspešného kandidáta

• prax na pozícii BRAND MANAGER v oblasti FMCG min. 3 roky podmienkou
• znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni podmienkou
• samostatnosť a zmysel pre zodpovednosť
• vysokoškolské vzdelanie, odbor: obchod, marketing, ekonomika

Ponúkané benefity

• práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti,
• vysoko samostatná, kreatívna práca,
• zaujímavé platové ohodnotenie,
• aktívne využívanie anglického jazyka pri komunikácii so zahraničnými partnermi

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná spoločnosť z oblasti FMCG

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2.000€ brutto + variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.