Späť na zoznam
Business Intelligence Analytik

Business Intelligence Analytik

Si doma v oblasti BI analýz a koordinácie manažérskych informačných systémov? Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť v Seredi hľadáme vhodného kandidáta.

Popis práce

 • zodpovednosť za logickú a obsahovú stránku dátového skladu a jeho využívanie
 • udržiava komunikáciu aplikácie s ostatnými informačnými systémami (ERP, HR systém, MES)
 • zostavuje a aktualizuje tvar vystavovaných formulárov (kociek) a reportov podľa požiadaviek business vlastníkov
 • zabezpečuje rozvoj aplikácie a požiadavky postupuje na riešenie dodávateľovi informačného systému
 • zodpovedá za správne využitie informácií v rámci IS, za zabránenie ich zneužitia
 • rieši inovácie v rámci MIS, navrhuje riešenia na odstránenie krízových miest
 • zakladanie a správa používateľov systému
 • získavanie dát z databáz pomocou SQL príkazov - skriptov
 • skúsenosť s budovaním ETL procesov a zlepšovaním dátovej kvality
 • podpora používateľov Cognos Express, prideľovanie prístupových dát ku kockám/reportom
 • vystupovanie za spoločnosť voči dodávateľskej firme MIS

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne 2 roky praxe na podobnej pozícii - BI analytik
 • prehľad v problematike BI a dátových skladov
 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatika
 • Microsoft Word, Outlook, Excel - pokročilý
 • Microsoft SQL server - pokročilý
 • MIS - Cognos Express - pokročilý
 • PL SQL - pokročilý
 • anglický jazyk - B2
 • vodičský preukaz sk. B

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej výrobnej spoločnosti
 • 2x ročne mimoriadne odmeny (spolu vo výške základného mesačného platu)
 • dochádzkový bonus 50€ mesačne
 • možnosť stravovania v jedálni závodu za výhodnú cenu od 0,74€
 • bohatý sociálny program (rôzne druhy príspevkov)
 • balíčky produktov spoločnosti

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby potravín.

Lokalita
Sereď
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.500€
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.