Späť na zoznam
Business & Process IT Specialist

Business & Process IT Specialist

We are looking for a candidate for the position of Business & Process IT specialist for our client, an international pharmaceutical company.

Popis práce

 • Activities regarding all front and back office processes and related systems with focus on: Sales, Marketing / Enterprise CRM system - salesforce.com / Reporting / Integration topics
 • Perform key and end user support
 • Implement process and system changes in the countries
 • Execute change and test coordination of change requests/new functionalities
 • Perform cross country end user trainings
 • Drive harmonized best practice business processes
 • Organize knowledge sharing within the team and between countries
 • Optimize processes using digital tools

  Concerned systems/modules:
 • Salesforce.com (REXIS)
 • CRM Datawarehouse
 • Business process automation and digitalization systems (digital sales management, digital marketing management, workflow optimization)
 • Project Management automation tools

Predpoklady úspešného kandidáta

 • min. 2 years of experience in the same or similar role,
 • customer oriented,
 • knowledge of business processes in field: sales & marketing in sales organization, digital sales management, digital marketing, workflow management and optimization,
 • knowledge about: Sales & Marketing Reporting,
 • solid experience in the area of: CRM, preferably salesforce.com (IT, business admin or key user level),
 • project management skills (knowledge of Agile is a benefit),
 • intercultural experience,
 • good communication skills,
 • fluent English language – both written and verbal,
 • team-player yet able to work independently if required,
 • willingness to travel.

Ponúkané benefity

 • interesting work in one of the most innovative healthcare companies,
 • competitive salary and transparent remuneration system,
 • benefits package (13th salary, 5 vacation days in addition, contribution to pension plan, sick days, sick leave compensation, referral bonus, life and accidental insurance, meal vouchers covered by the company),
 • recreational contribution,
 • systematic education and career opportunities,
 • external development opportunities across our affiliates in other countries.

Pre koho budete pracovať?

Our client is an international pharmaceutical company.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP or by agreement
Mzda
from 1.900€, final salary will depend on the seniority and experiences of the candidate
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.