Späť na zoznam
Cash accounting team leader

Cash accounting team leader

Máš skúsenosti Team leadera v Shared Service Centre? Pre nášho klienta z Považskej Bystrice hľadáme vhodného kandidáta.

Popis práce

Shared Service Centre in Povazska Bystrica is looking for Cash accounting team leader - a strong motivator able to lead a team and create an empowering and inspiring culture to achieve targets and high performance standards. You will be responsible to ensure accurate and timely application of daily cash receipts and daily reconciliation. Responsibilities also include preparing month-end reports while adhering to departmental controls (i.e. SOX), the escalation of any system or banking issues in order to maintain accuracy and productivity of the team, and performing special projects related to these areas.
You will be responsible for:
• Manage the day-to-day cash application process, posting of recharge invoices
• Reconcile the Cash Clearing and Suspense Sub ledger
• Month End reporting/Ad hoc reporting and quality checks
• Internal/external Audit support
• Escalate query resolution and supporting resolution in close cooperation with Collections
• Monitor performance and proactively managing day to day workload in the team to ensure KPI´s/ SLA's are met
• Lead and/or assist with the implementation of corporate wide system initiatives and upgrades; support and/or participate in User Acceptance Testing, and rollouts of new or enhanced technology and/or processes
People management responsibilities
• Team leadership in daily operation including workload management for the team via tracking and reporting metrics.
• Participating in hiring process, securing on-boarding of new employees, hosting monthly one on ones and secure development of the individual team members.
• Provide training and coaching on soft and technical skills within the team

Predpoklady úspešného kandidáta

• Minimum high school education in area of accounting or relevant work experience
• Previous experience in supervision or leadership position in a high volume and time sensitive environment preferred, e.g. from Shared Service Centers
• B2/C1 level of English
• Strong organizational and communication skills
• Ability to manage multiple tasks within demanding timelines
• Leading by example with a hands-on approach – demonstrating detailed insights and full process overview
• Self-motivated individual with a "can do" attitude having attention to the details
• Basic MS Office knowledge with more advanced Excel level
• Advantage is knowledge of International Financial Reporting Standards, SAP and other areas of accounting• Team player
• Positive and open-minded attitude

Ponúkané benefity

  • competitive benefit package,
  • learning and development,
  • opportunities to grow within the company

Pre koho budete pracovať?

Our client is an international manufacturing and trading company

Lokalita
Považská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP aebo dohodou
Mzda
from 1.500€ to 1.800€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.