PF 2020

PROBS PF_2020

PROBS PF_2020

V mene celého tímu našej spoločnosti ďakujeme sa za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám spokojné, s láskou prežité vianočné sviatky, veľa zdravia a úspechov v roku 2020. Bude nám potešením byť tu pre Vás aj v budúcom roku 🙂

Categories: PRO-BLOG

Sme spokojní s benefitmi v práci?

Koniec kalendárneho roka je tradične spojený s bilancovaním a často odmenou – finančným alebo nefinančným benefitom pre zamestnancov.

Tento rok naša agentúra realizovala krátky prieskum zameraný na spokojnosť v práci, výberovú skupinu tvorili zamestnanci (plný úväzok, čiastočný úväzok, pracujúci študent). Odpovede na nasledujúce otázky nájdete v tejto infografike: Sme spokojní s benefitmi v práci?

Sme spokojnejší s finančnými alebo nefinančnými benefitmi?

V ktorom kraji sú zamestnanci najspokojnejší s benefitmi?

Je rekreačný poukaz zaujímavým benefitom pre zamestnancov?

Read More

Categories: PRO-BLOG

Ako pracujú personálne agentúry?

Ako pracujú personálne agentúry?
Ako pracujú personálne agentúry?

Poďte sa pozrieť spolu s nami na to, kde si hľadáme prácu.Zaujíma Vás, ako pracujú personálne agentúry? Ponúkame Vám odpovede aj na nasledujúce otázky:

Aká je výška provízie, ktorú dostanú agentúry od klienta za kandidáta?

Ako dlho trvá agentúre obsadenie pracovnej pozície?

Ako často ukončia umiestnení kandidáti pracovný pomer v skúšobnej dobe?

Read More

Categories: PRO-BLOG

Platili ste už šéfovi „pokutu“?

Platili ste už šéfovi „pokutu“?

Každý šéf má svoj vlastný prístup, ako zabezpečiť na pracovisku poriadok. Závisí tiež od toho, či sú robotníci na smene, tím programátorov, či marketingové oddelenie v banke. Niektoré postupy sú štadardné, iné už menej. Medzi tie menej štandardné určite patrí „pokuta“ udelená za určitých okolností šéfom. Ide o finančný postih, ktorý sa nedá vymáhať, ale aj tak ho všetci zamestnanci rešpektujú (a platia). V niektorých prípadoch môže byť prospešný, inde to môže hraničiť s mobbingom.

Read More

Categories: PRO-BLOG

Kde hľadáme prácu?

Kde hľadáme prácu?

Poďte sa pozrieť spolu s nami na to, kde si hľadáme prácu.

Hľadáme si prácu skôr off-line alebo on-line?

Na ktorý portál klikneme najskôr pri hľadaní práce? 

Obrátime sa pri hľadaní práce na svojich známych, priateľov a rodinu?

Read More

Categories: PRO-BLOG

Ako vnímame hľadanie práce?

Ako vnímame hľadanie práce?

Poďte sa pozrieť spolu s nami na to, ako ľudia vnímajú hľadanie práce.

Je proces hľadania vnímaný viac ako výzva alebo ako stres?

Vidíme v hľadaní novej práce možnosť posunúť sa ďalej?

Môže byť hľadanie práce pre niekoho zábavné?

Read More

Categories: PRO-BLOG

A starších mi neposielajte

A starších mi už neposielajte

Pomaly ale isto sa stále častejšie spomína téma dňa – zamestnanci vo vekovej kategórii 50+ a ich zamestnateľnosť. Je pravdou, že pri zadaní pozície častokrát počujeme od personalistky, že sa im hodí do tímu skôr určitá veková kategória, na ktorú sa máme pri vyhľadávaní zamerať. Prípadne, ak sa spýtame na kandidáta mimo tejto vekovej kategórie prizná, že jej by vek neprekážal, ale aj keď kandidáta posunie do výberového konania, manažér jej ho isto zamietne, tak načo mu dávať nádej a strácať s ním čas.

Read More

Categories: PRO-BLOG

Nová nahlasovacia povinnosť pre zamestnávateľov

Od od 1. januára 2019 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá so sebou prináša novinku pre zamestnávateľov – povinné nahlasovanie pracovných ponúk, pričom § 62 daného zákona sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.”

V prípade, že by ste tak neurobili, hrozí Vám pokuta 300 EUR.

Read More

Categories: PRO-BLOG

Lebo takto sa to robí vždy. Milujem túto vetu. Aj Vy?

Lebo takto sa to robí vždy

Lebo takto sa to robí vždy

Samozrejme v úvodzovkách. Som človek, ktorý vždy hľadá spôsoby, ako veci urobiť a kto so mnou pracoval, tak to môže snáď potvrdiť 🙂

Dokonca priznávam, že som cítila mierne antipatie k ľuďom, ktorí akonáhle prišiel problém / úloha / projekt, ktorý sa vymykal zabehaným postupom, hľadali všemožné prekážky, pre ktoré to nepôjde, sa to nepodarí, to nedokážeme. Vždy sú takí v tíme, väčšinou sú dobrí v niečom inom a jednoducho ich v týchto chvíľach treba prehliadať. Ale nadovšetko „milujem“ vetu „Lebo takto sa to robí vždy“. Naozaj? A prečo? Podľa mňa je dôležité zvážiť všetky možnosti a vybrať vzhľadom na danú situáciu najefektívnejšie riešenie (z hľadiska časového, finančného a aj ľudského, ak sa dá).

Read More

Categories: PRO-BLOG

Ako dlho vopred Vám dali vedieť, že končíte? Bolo to 22 dní alebo 24 hodín pred ukončením?

blog- 22 dni

Fenoménom dnešnej doby je uzatvárať pri prijímaní nového zamestnanca pracovný pomer na dobu určitú, zväčša na jeden rok. Je to akási predĺžená podoba skúšobnej doby a veľká väčšina serióznych zamestnávateľov po tejto dobe pri obojstrannej spokojnosti uzatvára so zamestnancom pracovný pomer na dobu neurčitú. Sú samozrejme aj menej seriózne spoločnosti, ktoré opakovane (maximálne 3x, ako im to zákon umožňuje) predĺžia zmluvu na dobu určitú a po jej vypršaní pracovný pomer zamestnancovi neponúknu.
Read More

Categories: PRO-BLOG