Vedúci právneho oddelenia

Vedúci právneho oddelenia

Vedúci právneho oddelenia

Našim klientom je nadnárodná developerská spoločnosť.
 

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: od 3.000 EUR brutto/ mesačne v závislosti od skúseností

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– vedenie menšieho tímu právnikov, zadávanie a kontrola úloh, ich motivácia a rozvoj,

– príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie,

– príprava a pripomienkovanie interných predpisov,

– právna podpora vedeniu spoločnosti, oddeleniam spoločnosti a projektovým manažérom,

– analýza rozhodnutí, stanovísk orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy,

– participácia na akvizícii nových projektov a vykonáva due dilligence týchto projektov,

– zastupovanie spoločnosti pred súdmi, orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, exekútormi, správcami konkurznej podstaty, notármi,

– zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Obchodnom registri, Živnostenskom registri, Notárskom centrálnom registri záložných práv, Centrálnom depozitári cenných papierov,

– komunikácia s príslušnými správami katastra, v rozsahu prípravy návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,

– príprava a realizácia úkonov súvisiacich so zvolávaním a rokovaním orgánov spoločnosti (Valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada).

Iné výhody a benefity

– práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti,

– možnosť kariérneho rozvoja a internej rotácie,

– odborné, osobnostné a jazykové vzdelávanie,

– benefity pre spokojnosť počas práce, napr. čerstvé ovocie, výborná káva, stravná karta,

– firemné eventy a teambuildingy, darčeková karta k narodeninám, príspevok pri pracovných a životných jubileách,

– pružný pracovný čas, sick days, rodinné dni voľna.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v právnom odbore,

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2),

– prax na pozícii vedúceho právneho oddelenia podmienkou,

– prax vo vedení menšieho právneho tímu podmienkou,

– skúsenosti zo stavebno-developerského biznisu sú podmienkou,

– legislatívne znalosti,

– vysoká miera samostatnosti, schopnosť určovať priority,

– partnerský prístup a komunikácia,

– dôveryhodnosť, bezúhonnosť.

Kontakt na zodpovednú osobu: Monika Abelová, +421 911 680 311, monika.abelova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Obchodný zástupca

Obchodný zástupca

Obchodný zástupca

Našim klientom je nadnárodná obchodno-distribučná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 20 rokov.

Miesto práce: žilinský kraj (práca vyžaduje cestovanie)

Ponúkaný plat: min. 850€ mesačne brutto v závislosti od praxe a skúseností + mesačný bonus % z marže uzatvorených obchodov + koncoročné bonusy za splnenie plánu, priemerná mzda 1.700€ v závislosti od skúseností kandidáta

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Hlavnými úlohami po intenzívnom zaškolení bude rozvoj obchodných vzťahov vo zverenej oblasti s už existujúcimi zákazníkmi, rozširovanie spolupráce a získavanie nových zákazníkov.

Tvojimi klientmi budú stredné a veľké podniky, kde si vytváraš vzťahy od riaditeľa cez nákupcu až po vedúceho údržby. Ty už vieš na základe Tvojich skúseností a Tvojho citu pre situáciu ako na koho a koho si ako získaš.

Budeš mať čo ponúknuť, keďže za Tebou je spoločnosť so širokým portfóliom produktov, s prepracovanými službami a riešeniam pripravenými pre zákazníka.

Nebudeš na to sám. Za Tebou stojí odborný tím ľudí počnúc zákazníckym centrum končiac technickými odborníkmi na jednotlivé produktové línie.

Iné výhody a benefity

– Skvelý tím, zázemie a podpora, školenia, kariérny rozvoj, teambuildingy. A samozrejme auto, notebook, telefón, stravné lístky.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v odbore – technický smer, ekonómia, služby,

– cieľavedomosť a “ťah na bránu”,

– prax v zameraní na koncového zákazníka min.3 roky,

– zodpovednosť, iniciatívnosť,

– samostatnosť, orientácia na riešenia, dôslednosť,

– výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti, príjemné vystupovanie,

– organizačné schopnosti,

– asertívne správanie,

– skúsenosť s klientami pôsobiacimi v priemysle – výhodou,

– vzdelanie a prax technického smeru – výhodou,

– anglický jazyk – výhodou.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Asistentka TOP manažéra

Asistentka riaditeľa

Našim klientom je obchodno – výrobná spoločnosť.

Miesto práce: trenčiansky kraj (klient privíta kandidátov aj z iných krajov SR)

Ponúkaný plat: od 900€ v závislosti od skúseností kandidáta

Termín nástupu: ihneď, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP – plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– aktívna participácia na tvorbe a uskutočňovaní programu člena top managementu, vedenie termínového kalendára,

– zodpovedná príprava podkladov na pracovné stretnutia, zaznamenávanie priebehu pracovných stretnutí a zabezpečovanie ďalších administratívno organizačných úloh, spojených s pracovnými stretnutiami,

– spracovávanie vnútornej a vonkajšej firemnej korešpondencie,

– správa interných predpisov: samostatná príprava, zriaďovanie, evidencia,

– sprostredkovávanie komunikácie medzi oddeleniami a členom top managementu,

– sledovanie termínov plnenia úloh a stanovovanie priorít,

– vykonávanie ďalších operatívnych úloh.

Zamestnanecké výhody a benefity

– príjemné pracovné prostredie v stabilnej spoločnosti,

– možnosť kariérneho postupu,

– zaujímavé sociálne benefity pre zamestnancov ako narodeninové voľno,

– jazykové vzdelávanie a teambuildingové aktivity.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2) alebo nemecký jazyk – stredne pokročilý (B2),

– Microsoft Excel, Microsoft Word – pokročilý,

– zodpovednosť a samostatnosť,

– výborná znalosť slovenského jazyka slovom a písmom,

– príjemné vystupovanie,

– dobrý time manažment,

– skúsenosti v oblasti administratívnej korešpondencie,

– organizačné zručnosti a flexibilita,

– diskrétnosť a profesionalita.

Kontakt na zodpovednú osobu: Monika Abelová, +421 911 680 311, monika.abelova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Hlavný účtovník – Metodik účtovníctva

Hlavný účtovník – Metodik účtovníctva

Hlavný účtovník – Metodik účtovníctva

Našim klientom je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je obhospodarovanie pôdy, rastlinná a živočíšna výroba, ako aj poskytovanie mechanizačných služieb.

 

Miesto práce: okres Dunajská Streda

Ponúkaný plat: od 2.000 EUR brutto/ mesačne, viac v závislosti od praxe a skúseností

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– zastrešuje a zodpovedá za účtovníctvo skupiny firiem a plnenie úloh finančnej a mzdovej učtárne, ktoré vyplývajú zo smerníc, interných predpisov a legislatívnych noriem,

– vedie účtovnú agendu pridelených vybraných spoločností,

– zodpovedá za správne vedenie účtovníctva po metodickej a zákonnej stránke vo všetkých oblastiach: pokladňa, banka, vyšlé/došlé faktúry, saldokontá, vnútropodnikové účtovné doklady, sklad, majetok, mzdy, audit a dane, závierky a reporty, výkazníctvo,

– iniciuje a podieľa sa na tvorbe interných metodických postupov, smerníc a predpisov, za účelom zabezpečenia včasného a správneho účtovania,

– riadi, kontroluje, motivuje a vzdeláva podriadených pracovníkov (finanční a mzdoví učtovníci),

– navrhuje riešenia pre zlepšenie a zrýchlenie procesu účtovnej závierky, ako aj pre rozvoj funkcionalít účtovného softvéru,

– za pridelenú skupinu firiem komunikuje s audítormi, daňovými poradcami, bankami ako aj štátnymi orgánmi dozoru,

– podieľa sa a koordinuje prípravu, vypĺňanie a podávanie hlásení, daňových priznaní, ročnej závierky, výročných správ,

– spolupracuje s oddelením kontrolingu, treasury a back-office.

Iné výhody a benefity

– motivačný mzdový systém,

– zázemie práce v stabilnej spoločnosti,

– dlhodobé uplatnenie a možnosť kariérneho rastu v rámci holdingu,

– vysoký etický štandard manažmentu aj zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v odbore ekonomika,

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2),

– hospodárska korešpondencia – pokročilý,

– podvojné účtovníctvo – pokročilý,

– Microsoft Excel, Word, Outlook, PowerPoint – pokročilý,

– vodičský preukaz sk. B,

– minimálne 3 roky praxe na podobnej pozícii,

– detailné znalosti problematiky podvojného účtovníctva, oblasti DPH a daňovej legislatívy, ako aj pravidlá konsolidácie v prepojených účtovných jednotkách,

– skúsenosti s riadením kolektívu,

– proaktivita a chuť ďalej sa zlepšovať a vzdelávať,

– samostatnosť, spoľahlivosť a zmysel pre detail,

– schopnosť zvládať nárazové zadania a odolnosť voči stresu,

– dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

– zodpovednosť,

– flexibilita a cieľavedomosť.

Kontakt na zodpovednú osobu: Iveta Šottníková, +421 949 57 33 88, iveta.sottnikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Správca poľovníckeho areálu

Správca poľovníckeho areálu

Správca poľovníckeho areálu

Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti spravovania lesných pozemkov.

Miesto práce: Považská Bystrica

Ponúkaný plat: od 1.000€ brutto fix mesačne

Termín nástupu: ihneď, prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– správa lesných a nelesných plôch,

– zabezpečovanie pestovnej, ochranárskej a ťažobnej činnosti,

– starostlivosť o zvernicu s intenzívnym chovom poľovnej zveri (kŕmenie, ošetrovanie a podobne),

– organizovanie a príprava poľovačiek,

– manuálne práce súvisiace s pracovnou náplňou.

Iné výhody a benefity

– bezplatné ubytovanie (v prípade obojstrannej spokojnosti uvítame trvalé presťahovanie zamestnanca),

– poľovnícke vyžitie,

– malebné prostredie Strážovských vrchov,

– príspevok na kultúru, šport a regeneráciu,

– motivujúce mzdové podmienky,

– poskytnuté pracovné oblečenie.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v odbore lesníctvo, poľovníctvo,

– nemecký jazyk – mierne pokročilý (B1),

– vodičský preukaz skupiny B, (sk. T je výhodou nie podmienkou),

– praktické skúsenosti s chovom a starostlivosťou o poľovnú zver,

– znalosť a vzťah k lovu zveri,

– skúsenosti s riadením menšieho tímu zamestnancov,

– zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť,

– časová flexibilita a ochota vykonávať aj súvisiace manuálne práce.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Konštruktér (bez VŠ)

Konštruktér

Konštruktér

Našim klientom je obchodno – výrobná spoločnosť.


Miesto práce: trenčiansky kraj

Ponúkaný plat: od 1.000 EUR brutto/ mesačne

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– spracovanie technických podkladov (technických výkresov, technologických postupov, projektov, noriem atď.),

– zabezpečenie a organizovanie technologickej prípravy výroby,

– spracovanie súvisiacej administratívy,

– riešenie vzniknutých technických problémov,

– zlepšovanie a inovácia výroby.

Iné výhody a benefity

– motivujúce pracovné prostredie, stabilný zamestnávateľ,

– príležitosť profesijne a kariérne rásť,

– široká škála sociálnych výhod pre zamestnancov (napr. príspevok na bývanie, pracovné voľno v deň narodenín),

– jazykové kurzy a iné.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Hľadáme šikovného, skúseného, zručného zamestnanca, pre ktorého slovo „nedá sa“ neexistuje. Klient nevyžaduje VŠ vzdelanie (ale nie je prekážkou), dôležité je nadšenie a chuť pracovať a stáť pri vzniku niečoho nového. Ak si typ, ktorému sa hovorí „domáci kutil“ a tvojou záľubou sú malotraktory a ich vylepšovanie, potom si presne ten, koho hľadáme.

Kontakt na zodpovednú osobu: Iveta Šottníková, +421 949 57 33 88, iveta.sottnikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Špecialista pre rastlinnú výrobu – agronóm junior

Špecialista pre rastlinnú výrobu - agronóm junior

Špecialista pre rastlinnú výrobu – agronóm junior

Našim klientom je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je obhospodarovanie pôdy, rastlinná a živočíšna výroba, ako aj poskytovanie mechanizačných služieb.
 

Miesto práce: trnavský región

Ponúkaný plat: 900€ – 1.100€ brutto mesačne v závislosti od skúseností

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– koordinácia rastlinnej výroby v pridelenej lokalite,

– ročné plánovanie prác a výnosov plodín,

– plán a optimalizácia použitia hnojív a chemikálií,

– príprava osevných postupov poľnohospodárskych plodín,

– úzka spolupráca s mechanizačným úsekom a úsekom živočíšnej výroby,

– sledovanie aktuálnej pôdohospodárskej legislatívy,

– vypracovanie, kontrola a podávanie hlásení na orgány kontroly a podpory (UKSUP, PPA),

– agronomická evidencia.

Iné výhody a benefity

– motivačný mzdový systém,

– zázemie práce v stabilnej spoločnosti,

– dlhodobé uplatnenie a možnosť kariérneho rastu v rámci holdingu,

– vysoký etický štandard manažmentu aj zamestnancov,

– pracovné nástroje a technológie zodpovedajúce požiadavkám súčasnej doby,

– otvorenosť a flexibilita vo vzťahu k inováciám v odvetví aj k práci zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– VŠ vzdelanie, odbor poľnohospodárstvo (rastlinná výroba, agronómia),

– znalosť programu SKEAGIS – výhodou,

– Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook – pokročilý/á,

– prax na podobnej pozícii výhodou,

– pozícia vhodná aj pre absolventa,

– dobré organizačné schopnosti, komunikatívnosť,

– zodpovednosť a dôslednosť,

– flexibilita a cieľavedomosť,

– vysoký morálny a etický kredit.

Kontakt na zodpovednú osobu: Monika Abelová, +421 911 680 311, monika.abelova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Manažér pre správu a výkup poľnohospodárskych pozemkov

Manažér pre správu a výkup poľnohospodárskych pozemkov

Manažér pre správu a výkup poľnohospodárskych pozemkov

Našim klientom je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je obhospodarovanie pôdy, rastlinná a živočíšna výroba, ako aj poskytovanie mechanizačných služieb.
 

Miesto práce: Dunajská Streda a okolie

Ponúkaný plat: 1 500€ – 1 750€ brutto mesačne v závislosti od skúseností

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– koordinácia tímu zameraného na nákup pozemkov a na správu existujúcich pozemkov v nájme,

– vypracovávanie ponúk a vedenie rokovaní pri kúpe strategických pozemkov,

– koordinácia a riešenie problémových situácií pri obhospodarovaní vlastných a prenajatých pozemkov,

– osobná, telefonická a e-mailová komunikácia s kľúčovými majiteľmi pôdy,

– úzka spolupráca s úsekom rastlinnej výroby.

Iné výhody a benefity

– motivačný mzdový systém,

– zázemie práce v stabilnej spoločnosti,

– dlhodobé uplatnenie a možnosť kariérneho rastu v rámci holdingu,

– vysoký etický štandard manažmentu aj zamestnancov,

– pracovné nástroje a technológie zodpovedajúce požiadavkám súčasnej doby,

– otvorenosť a flexibilita vo vzťahu k inováciám v odvetví aj k práci zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– VŠ vzdelanie (právnický, ekonomický smer výhodou),

– Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook – pokročilý/á,

– znalosť programu SKEAGIS – výhodou,

– prax na podobnej pozícii minimálne 5 rokov,

– organizačné schopnosti, komunikatívnosť,

– zodpovednosť,

– flexibilita a cieľavedomosť.

Kontakt na zodpovednú osobu: Monika Abelová, +421 911 680 311, monika.abelova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Zmenový vedúci / vedúca

Zmenový vedúci / vedúca

Zmenový vedúci / vedúca

Našim klientom je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa potravinárskou výrobou.

Miesto práce: Sereď

Ponúkaný plat: mzda od 1.100€ brutto vrátanie prémií a príplatkov, po zapracovaní zvýšenie mzdy

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– riadenie a koordinácia zamestnancov na zmene,

– hodnotenie podriadených,

– práca s dochádzkovým systémom a vedenie dochádzky,

– spolupráca na príprave týždenných plánov výroby,

– zabezpečenie plynulého procesu výroby,

– prispievanie k zabezpečeniu rastu produktivity práce,

– zodpovednosť za efektivitu výroby a dodržiavanie kvality výroby a výrobkov,

– navrhovanie technických, technologických vylepšení.

Iné výhody a benefity

– každoročné mzdové prehodnotenie,

– 2x ročne mimoriadne odmeny,

– práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti,

– teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy,

– poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, odevu a obuvi,

– príspevok na zdravotnú starostlivosť,

– bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách),

– firemné podujatia (letná akcia, tímové akcie).

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie v odbore potravinárstvo,

– riadiace a organizačné schopnosti,

– schopnosť viesť a motivovať ľudí,

– časová flexibilita,

– odolnosť voči stresu,

– zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť,

– ochota pracovať na zmeny (3-zmenná prevádzka, výnimočne 4-zmenná).

Kontakt na zodpovednú osobu: Iveta Šottníková, +421 949 57 33 88, iveta.sottnikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Špecialista na prevádzku výrobných zariadení

Špecialista na prevádzku výrobných zariadení

Špecialista na prevádzku výrobných zariadení

Našim klientom je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa potravinárskou výrobou.

Miesto práce: Sereď

Ponúkaný plat: mzda od 950€ brutto vrátanie prémií a príplatkov, po zapracovaní zvýšenie mzdy

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– obsluha jedného zariadenie v rámci linky (balenie, kartónovanie alebo paletizácia),

– nastavovanie zariadenia na dotykovom displeji,

– kontrola stavu zariadenia,

– operatívna a preventívna údržba zariadenia,

– identifikácia vzniknutého problému a jeho odstránenie.

Iné výhody a benefity

– každoročné mzdové prehodnotenie,

– práca na vysoko moderných strojných zariadeniach,

– fyzicky nenáročná práca,

– práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti,

– teplá strava zabezpečená v priestoroch firmy,

– poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, odevu a obuvi,

– príspevok na zdravotnú starostlivosť,

– bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách),

– firemné podujatia (letná akcia, tímové akcie).

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– ukončené SŠ vzdelanie, technické zameranie výhodou,

– schopnosť pracovať s dotykovými obrazovkami,

– skúsenosť s nastavovaním a údržbou strojov výhodou,

– záľuba v moderných technológiách,

– manuálna technická zručnosť,

– pracovitosť, ochota učiť sa nové veci,

– zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť,

– ochota pracovať na zmeny (3 – zmenná prevádzka),

– práca vhodná pre nefajčiarov,

– práca vhodná aj pre absolventov.

Kontakt na zodpovednú osobu: Iveta Šottníková, +421 949 57 33 88, iveta.sottnikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Obchodný zástupca/ manažér pre firemnú klientelu

Obchodný zástupca/ manažér pre firemnú klientelu

Našim klientom je obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti nápojových automatov a automatov rýchleho občerstvenia.

Miesto práce: región Prievidza/Topoľčany/Partizánske,

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Ponúkaný plat: 1.180€ brutto + podiely z predaja + kvartálne odmeny + ročná odmena + odmeny podľa počtu odpracovaných rokov + ďalšie benefity (po zapracovaní priemerná celková mzda od 2.000€ mesačne)

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– starostlivosť o aktuálnych klientov,

– akvizičná činnosť, získavanie nových kontraktov,

– vyjednávanie obchodných podmienok,

– prezentovanie ponúk novým klientom,

– spolupráca so servisnými pracovníkmi v danom regióne.

Iné výhody a benefity

– práca v stabilnej a prosperujúcej firme,

– služobné vozidlo aj na súkromné účely (nový vozový park, KIA Ceed),

– služobný telefón, notebook (“obe jabĺčkové”), mobilný internet,

– každý rok príspevok na ošatenie 200 EUR,

– možnosť kariérneho postupu,

– účasť na školenia, osobnostný a profesný rozvoj.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– pozitívny vzťah ku káve,

– veľmi dobré obchodnícke zručnosti,

– príjemné a kultivované vystupovanie (jednanie z manažérmi),

– vôľa dosahovať stanovené (reálne) ciele,

– schopnosť rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka,

– spoľahlivosť,

– zodpovedný prístup k práci.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis


Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Manažér nákupu

Manažér nákupu

Manažér nákupu

Našim klientom je výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá začala pôsobiť pred 28 rokmi. V portfóliu spoločnosti je veľkoobchod, maloobchod, zákazková výroba. Dnes pôsobí nielen na domácom trhu, ale vďaka zavedeniu systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2008, zaujala svoje miesto v obchodnej a výrobnej sfére vo viac ako 35-tich krajinách sveta.

Miesto práce: okres Nitra

Ponúkaný plat: 1500€ základná zložka mzdy + 500€ variabilná zložka

Termín nástupu: ihneď, prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– zodpovednosť za vyhľadávanie a výber dodávateľa za účelom dosiahnutia čo najlepších nákupných podmienok,

– udržovanie dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov,

– objednávanie materiálov a tovarov,

– riadenie úrovne zásob,

– vybavovanie reklamácií na strane vstupov a komunikácia s dodávateľmi,

– vypracovanie cenových návrhov zverených produktov,

– analýza nových obchodných príležitostí, ich rozbor, odporúčania a definícia možných rizík.

Iné výhody a benefity

– práca v 100% slovenskej spoločnosti s 28 ročnou históriou, obchodujúcou v 35 krajinách sveta,

– notebook, mobil,

– zamestnanecké zľavy.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– anglický jazyk – pokročilý (C1),

– Microsoft Excel – pokročilý,

– vodičský preukaz skupiny B,

– obchodnícke a výborné vyjednávacie zručnosti sú NUTNOSŤOU,

– sebamotivácia,

– stanovovanie si cieľov a ich dosiahnutie.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Business Development Manažér / Manažérka

Business Development Manažér / Manažérka

Business Development Manažér / Manažérka

Našim klientom je spoločnosť, ktorá je lídrom v oblasti Telco a IT vo svojom segmente.
 

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: od 2.500 EUR brutto mesačne v závislosti od skúseností + variabilná zložka mzdy 10-15 tis. EUR ročne

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Kandidát / kandidátka bude členom manažment boardu spoločnosti.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– spravovanie a aktívne rozširovanie portfólia klientov,

– zabezpečovanie účasti firmy na domácich a medzinárodných tendroch (aktuálne SK a CZ trh),

– vypracovanie a naceňovanie ponúk / kalkulácií,

– príprava budgetu pre jednotlivé projekty s podporou projektového tímu,

– prezentácia firmy u klienta,

– negociovanie obchodných podmienok s klientom,

– pravidelný reporting aktuálneho stavu projektov,

– zadávanie vstupov pre finančný plán a príprava podkladov pre rozpočtové plánovanie firmy,

– výber dodávateľov pre jednotlivé zákazky,

– do budúcnosti strategicky rozbehnúť IoT-portfólio projektov,

– účasť na pravidelných manažment board meetingoch.

Iné výhody a benefity

– služobné vozidlo alebo možnosť využitia súkromného vozidla na služobné účely,

– laptop, mobilný telefón, stravovacia karta,

– možnosť remote práce počas týždňa, (napr. 1 deň v týždni), flexibilný pracovný čas,

– účasť na školeniach a konferenciách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– VŠ vzdelanie 2. stupňa: technický smer, ekonomický smer,

– anglický jazyk: aktívne (úroveň intermediate),

– nemecký jazyk: aktívne (je vítaný, nie je podmienkou),

– MS Office, MS Word, MS Excel – pokročilý/á,

– výborné prezentačné, komunikačné a negociačné zručnosti,

– vynikajúce plánovacie a organizačné schopnosti,

– dobrý time management.

Kontakt na zodpovednú osobu: Monika Abelová, +421 911 680 311, monika.abelova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Finančný účtovník

Finančný účtovník

Našim klientom je nadnárodná developerská spoločnosť.

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: od 1.800€ brutto fix v závislosti od dĺžky praxe a odborných skúseností, ročné odmeny a benefity

Termín nástupu: ihneď, prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– platobný styk spoločnosti, vypracovávanie cash flow forecastov pre materskú spoločnosť,

– spracovanie daňových priznaní k DPH a kontrolného výkazu,

– účtovanie o zásobách vlastnej výroby,

– spolupráca pri vypracovaní mesačnej, kvartálnej a ročnej účtovnej závierky a jej overovaní,

– spracovanie dane z nehnuteľností,

– spracovanie štatistických výkazov,

– podieľanie sa na vypracovaní interných účtovných smerníc,

– príprava požadovaných podkladov pre reporting a kontroling,

– vystavovanie faktúr,

– príprava podkladov a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,

– tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, upomienky,

– podkladová dokumentácia k poisteniu, zúčtovanie poistenia,

– komunikácia s externými účtovníkmi (pri niektorých projektoch).

Iné výhody a benefity

– práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti,

– možnosť kariérneho rozvoja a internej rotácie,

– parkovanie vo firemnej garáži,

– odborné, osobnostné a jazykové vzdelávanie,

– benefity pre spokojnosť počas práce, napr. čerstvé ovocie, výborná káva, stravná karta,

– firemné eventy a teambuildingy, darčeková karta k narodeninám, príspevok pri pracovných a životných jubileách,

– pružný pracovný čas, sick days, rodinné dni voľna.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v odbore financie, účtovníctvo,

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2),

– prax na podobnej pozícii aspoň 3 roky,

– podvojné účtovníctvo – pokročilý,

– Microsoft Dynamics NAV – pokročilý,

– Microsoft Excel, Word, Outlook – pokročilý,

– znalosti: Zákon o účtovníctve, Daňové zákony (DPH, daň z príjmu, daň z motorových vozidiel),

– znalosť spracovania daňových priznaní k DPH a kontrolného výkazu,

– vysoké pracovné nasadenie,

– proaktivita pri hľadaní riešení,

– dobrý timemanagement a vedieť si stanoviť priority,

– zodpovednosť a samostatnosť.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Obchodný zástupca – technical area (ČR)

 Sales Engineer

Obchodný zástupca – technical area

Našim klientom je výrobno – obchodná spoločnosť so zameraním na výrobu filtrov pre vzduchotechniku.

Miesto práce: Česká republika – home office s flexibilnou pracovnou dobou (cestovanie v rámci regiónu), 1 pozícia pre region západné Čechy a 1 pozícia pre stredné Čechy

Ponúkaný plat: základná mzda fix 1.500€ + variabilná zložka 300€

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Aktívne vytváranie objednávok u existujúcich obchodných partnerov v regióne.
Vyhľadávanie nových zákazníkov , budovanie dlhodobých obchodných vzťahov, prezentácia noviniek, podporné marketingové aktivity a ostatné činnosti spojené s obchodom:

– nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie obchodných vzťahov so zákazníkmi v pridelenej oblasti (v súlade s obchodnou stratégiou),

– starostlivosť o existujúcich zákazníkov,

– schvaľovanie a príprava podkladov na tvorbu cenových ponúk a obchodných dokumentov,

– tvorba základného návrhu technického riešenia podľa požiadavbiek zákazníkov,

– plnenie obchodného plánu a tvorba obchodnej stratégie firmy, budovanie obchodnej značky,

– monitorovanie situácie na trhu, o konkurencii a vývojových trendoch,

– spracovávanie správ o výsledkoch predaja a analýza dát,

– organizácia prezentácií, výstav a príprava marketingových podkladov,

– realizácia školení pre externých a interných zákazníkov.

Iné výhody a benefity

– stabilné zázemie medzinárodnej spoločnosti,

– mladý a priateľský pracovný kolektív,

– flexibilný pracovný čas,

– priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,

– automobil, notebook, telefón,

– rôzne formy príspevkov a bonusov: sobáš, narodenie dieťaťa, príspevok na DDS, vernostný bonus,

– teambuildingové akcie.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– aktívna znalosť anglického jazyka – stredne pokročilá úroveň,

– prax s predajom nevyhnutná (2 roky),

– výhodou prax s technickým predajom alebo B2B predaj najlepšie v segmentoch: vzduchotechnická filtrácia, rekuperácia tepla (výmenníky tepla), vzduchotechnické jednotky, kompresory, ventilatory, klimatizácie,

– vzdelanie SŠ odborné/VŠ technické zameranie,

– technické vedomosti a technické myslenie – čítanie jednoduchej dokumentácie, tvorba jednoduchých náčrtov,

– vysoká miera iniciatívy v prístupe k zadaným úlohám,

– zodpovedný prístup,

– zmysel pre detail,

– tímový hráč,

– vodičský preukaz typ B.

Kontakt na zodpovednú osobu: Iveta Šottníková, +421 949 57 33 88, iveta.sottnikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.