Purchasing Specialist

Purchasing Specialist

Our client designs and develops new components in terms of environmental and economic requirements, is the global supplier for major automakers and component manufacturers.

Place of work: Dolný Kubín

Start date: ASAP

Contract type: full-time

Basic wage component (gross) and other rewards:  from 1.600,- € gross salary (depend on experiences of suitable candidate)

Actually we are looking for an open minded & critical minded canditate with strong negotiation skills in the purchase field. Job description, responsibilities and duties:

– Purchasing Specialist is responsible for purchasing activities connected to new projects,

– he respects Global Commodity Purchasing Managers strategies,

– he elaborates summaries about suppliers price offers for sourcing decisions to be made on total cost basis,

– supports local project teams from purchasing perspective throughout the Group,

– secures the objectives for new business award,

– elaborates analysies about supplier trends for negotiation meetings with suppliers,

– establish initial part prices under direction from commodity purchasing,

– prepares a draft of sourcing agreement (including all technical, commercial and quality requirements) and submits for commodity manager approval,

– manage engineering change process from a timing and cost point of view,

– manage all aspects of supplier performances in the program cycle for Prototype parts, Preproduction parts, Vendor Tooling development and trial runs,

– provides Program Purchasing Management Coordinator with regular new project updates on project activity, final sourcing decisions, pricing and price changes, vendor tool progress and completion, open Issues or Program Problems,

– reports supplier performance to purchasing and project management,

– manages and follows purchase orders issued to chosen suppliers,

– coordinates and communicates purchased component details to manufacturing plant.

Employee perks, benefits

– opportunity for career development,

– working in growing international company,

– motivating salary,

– training opportunities.

Personality requirements and skills

– university degree – Technical,

– at least 2 years experience at the similar position,

– English – Upper intermediate (B2),

Knowledge

– IT capabilities : Office, Mail, Internet,

– Strong Communication skills,

– ISO TS 16949 knowledge,

– Purchasing skills expertise: TCO, cost breakdowns,

– Legal & technical sensibility,

– Negotiation expertise.

Know – how

– Strong interpersonal & leadership skills,

– Ability to anticipate & priories,

– Open minded& critical minded,

– Ability to cope with multiple complex situation daily & work under pressure,

– Autonomous, rigorous,

– Intercultural skills.

Behaviour

– Integrity / Honesty / Fairness,

– Strong ethics & confidentiality rules respect,

– Proactivity,

– Business oriented,

– Team spirit.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Procesný inžinier montáže

Procesný inžinier montáže

Našim klientom výrobná spoločnosť

Miesto práce: Dolný Kubín

Ponúkaný plat: mesačná hrubá mzda od 1.300 €, viac v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta + ročný bonus

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– koordinácia činností súvisiacich s procesom výroby (montáže) po stránke technickej a technologickej,

– dohľad nad výrobnými zariadeniami, ab operovali bez chýb, bez obmedzenia vo výrobnej efektivite, zdraví a bezpečnosti,

– zodpovednosť za vypracovanie, správnosť a vedenie príslušnej dokumentácie,

– udržiavanie záznamov o všetkých aktivitách spojených so špecifickými zariadeniami nastavovania, modifikácie a opravy,

– príjem požiadaviek od manažéra montáže, majstra, line lídrov a operátorov a zabezpečenie, aby boli všetky včas splnené,

– zodpovednosť za údržbu dokumentácie zariadení a pracovných inštrukcií,

– časové meranie cyklu individuálnych pracovných pozícií a montážnych liniek,

– podávanie návrhov na zlepšenie efektivity a ich realizácia po schválení manažérom,

– návrh a implementácia priestorového rozmiestnenie montážnych liniek ako aj celku, normovanie jednotlivých pracovísk,

– návrh a implementácia toku materiálu na montáži, návrhy prípadných modifikácií, zlepšení v organizácii výroby, vyhodnotenie realizácie zmien vo výrobe,

– účasť na akčných plánoch na montáži, aby sa predišlo zlyhaniam a príprava nápravných aktivít,

– zabezpečenie vyhodnotenia všetkých zmien, a ak je to nevyhnutné, návrh a výkon ďalších aktivít na docielenie požadovaného efektu,

– sledovanie kvality výroby (v spolupráci s technikom kvality montáže) a podávanie návrhov na redukciu množstva odpadu,

– tvorba dokumentov pre údržbu na montáži, doplnenie plánu údržby 1.a 2. stupňa, kontakt a spolupráca s údržbou, dohľad nad údržbou podľa plánov, vykonávanie zápisov do predpísanej dokumentácie,

– rozvíjanie procesov pre nové projekty (spolupráca s projektovým manažérom) a zlepšovanie produkčných procesov,

– zaškolenie a preškolenie operátorov podľa pracovnej a baliacej inštrukcie,

– zabezpečenie plnenia úloh z auditov a centralizácia plnení NO s technológmi, ktoré následne za technológov odosiela na oddelenie kvality,

– úzka spolupráca so všetkými zainteresovanými zamestnancami (manažér príslušnej výrobnej prevádzky, majstri, logistika, údržba) pri zabezpečení bežnej výroby, modifikáciách, zmenách a nastaveniach technologických parametrov, fyzické vykonávanie činností s tým súvisiacimi.

Iné výhody a benefity

– práca v nadnárodnej spoločnosti,

– možnosť sebarealizácie a profesného rastu,

– flexibilný pracovný čas,

– firemné akcie,

– ďalšie finančné aj nefinančné benefity.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– anglický jazyk – základy,

– vzdelanie v odbore strojárstvo,

– skúsenosti z priemyselnej (plastovej) výroby,

– skúsenosti s používaním priemyselnej kamery,

– skúsenosti s programovaním PLC,

– skúsenosti s tampoprintingom.

Kontakt na zodpovednú osobu: Mária Harvaníková, +421 948 58 68 83, maria.harvanikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Výrobný manažér montáže

Výrobný manažér montáže

Našim klientom výrobná spoločnosť

Miesto práce: Dolný Kubín

Ponúkaný plat: mesačná hrubá mzda od 2.000 €, viac v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta + ročný bonus

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– riadenie činnosti výrobných procesov montáže z personálneho, technického a technologického hľadiska,

– zodpovednosť za plynulý priebeh výroby montáže,

– plánovanie, koordinácia a nastavenie výrobných procesov a kapacity montáže,

– spolupráca s inými oddeleniami na vytváraní a implementovaní výrobných a technologických procesov montáže,

– zabezpečenie podkladov od zákazníka pre prípravu a výrobu nových výrobkov.

Iné výhody a benefity

– práca v nadnárodnej spoločnosti,

– možnosť sebarealizácie a profesného rastu,

– flexibilný pracovný čas,

– firemné akcie,

– ďalšie finančné aj nefinančné benefity.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2),

– skúsenosti z riadenia priemyselnej výroby podmienkou,

– dobré manažérske zručnosti,

– znalosť ISO TS 16949.

Kontakt na zodpovednú osobu: Mária Harvaníková, +421 948 58 68 83, maria.harvanikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Key Account Manager FMCG

Key Account Manager FMCG

Key Account Manager FMCG

Našim klientom je popredný európsky poskytovateľ distribučných a logistických služieb.
 

Miesto práce: SR

Ponúkaný plat: od 2.000 EUR / mesiac + kvartálne a ročné odmeny

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– starostlivosť o súčasných zákazníkov a akvizícia nových,

– starostlivosť o zavedené značky / produkty a uvedenie nových značiek / produktov na trh,

– vyjednávanie a uzatváranie zákazníckych zmlúv, ich udržiavanie a aktualizácia,

– príprava a realizácia špecifických predajných plánov pre každý predajný kanál a zákazníka samostatne,

– návrh, plánovanie a organizácia jednotlivých marketingových kampaní pre jednotlivých zákazníkov v spolupráci s tímom marketingu,

– príprava a vyjednávanie ohľadom prezentačných akcií,

– vyhodnocovanie aktivít z finančného hľadiska a návrhy na nápravné opatrenia,

– reporting.

Iné výhody a benefity

– práca v nadnárodnej spoločnosti,

– neformálny a priateľský kolektív,

– práca s globálnymi značkami a globálnymi výrobcami (napr. Procter and Gamble, Kellogg company, Duracell company),

– priestor pre sebarealizáciu,

– zaujímavé finančné ohodnotenie,

– služobný automobil aj na súkromné účely (úhrada časti súkromných km firmou),

– široká škála firemných benefitov (napr. 5 týždňov dovolenky, sick days, Mulisport karta, home office, flexibilná pracovná doba, zľava na výrobky, možnosti ďalšieho vzdelávania).

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– prax 2 – 3 roky na podobnej obchodnej pozícii v oblasti FMCG pre medzinárodných alebo lokálnych zákazníkov podmienkou,

– prehľad o situácii na tradičnom a modernom trhu FMCG,

– dokázateľné úspechy,

– dobré obchodné zručnosti,

– výborné komunikačné, prezentačné a vyjednávacie zručnosti,

– pozitívny prístup k práci a k životu,

– ochota hľadať nové a netradičné riešenia,

– znalosť angličtiny v písomnej aj hovorenej forme (jednania so zákazníkmi),

– vodičský prekaz skupiny B.

Kontakt na zodpovednú osobu: Iveta Šottníková, +421 949 57 33 88, iveta.sottnikova@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.

Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Systémový inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov

Systémový inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov

Systémový inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov

Našim klientom je spoločnosť poskytujúca riešenia v oblastiach automatizácie a riadenia, dopravy, energetiky, informačných a komunikačných technológií a medicínskej techniky.

Miesto práce: Žilina

Ponúkaný plat: od 1.200 Eur brutto/mesiac + variabilná odmena (uvedená mzda je minimálna, pre kandidátov s vyššou úrovňou skúseností bude seniorita zohľadnená v ponuke)

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– práca v rámci inžinierskeho centra, ktoré je súčasťou medzinárodných projektových tímov so zameraním na železničnú dopravu s celosvetovou pôsobnosťou,

– práca na projektoch, ktorých cieľom je vybaviť lokomotívy, ktoré prevádzkujú železniční prepravcovia a spoločnosti po celom svete zariadeniami klienta, ktorých úlohou je dohliadať na bezpečnostné a riadiace funkcie vlaku

– náplňou práce je analýza a spracovanie technických a prevádzkových požiadaviek na zariadenia a definovanie systémového návrhu riešenia a jeho funkcionality,

– spoluvytváranie a vyjasňovanie funkčných a prevádzkových požiadaviek na samotný systém, návrh základného riešenia a spolupráca s ostatnými členmi týmu na implementácii riešenia,

– spracovávanie vstupov aj výstupov vo forme dokumentov (požiadavky, špecifikácie, návrhy, design).

Iné výhody a benefity

– tréningový a rozvojový program (business a pruduktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, soft skills tréningy)

– skvelý team a teambuildingy 

– extra voľné dni (bridge days, sick days)

– program pre zdravie (wellness, športové aktivity, fitness, doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR)

– rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, príspevok na škôlku a detské tábory)

– retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanecké pôžičky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v odbore technické, elektrotechnické, IT

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2) alebo nemecký jazyk – stredne pokročilý (B2), znalosť oboch jazykov je výhodou,

– skúsenosti:

– – z práce v technickej oblasti,

– – z písania technickej dokumentácie,

– – zo spracovania požiadaviek

– – z navrhovania technických riešení

– spoľahlivosť, systematickosť, samostatnosť, flexibilita,

– analytické a technické myslenie,

– schopnosť hľadať chyby a porovnávať ich s požiadavkami,

– iniciatívnosť, komunikatívnosť,

– záujem a schopnosť učiť sa,

– záujem pracovať v medzinárodnom prostredí,

– ochota cestovať niekoľko dní v mesiaci.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.
 
Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Analytik funkčnej a technickej bezpečnosti železničných systémov / Safety Manager

Analytik funkčnej a technickej bezpečnosti železničných systémov / Safety Manager

Analytik funkčnej a technickej bezpečnosti železničných systémov / Safety ManagerNašim klientom je spoločnosť poskytujúca riešenia v oblastiach automatizácie a riadenia, dopravy, energetiky, informačných a komunikačných technológií a medicínskej techniky.

Miesto práce: Žilina

Ponúkaný plat: od 1.000 Eur brutto/mesiac + variabilná odmena (uvedená mzda je minimálna, pre kandidátov s vyššou úrovňou skúseností bude seniorita zohľadnená v ponuke)

Termín nástupu: ASAP, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– práca v tíme analytikov funkčnej a technickej bezpečnosti v oblasti automatizovaných železničných zabezpečovacích a riadiacich systémov v rámci inžinierskeho centra, ktoré je súčasťou medzinárodných projektových tímov so zameraním na železničnú dopravu s celosvetovou pôsobnosťou,

– zameranie na oblasť RAMS (reliability, availability, maintainability, safety) a jej aplikácia v železničnej doprave,

– analýza bezpečnostných rizík automatizovaných zabezpečovacích a riadiacich systémov a technických riešení (elektronické stavadlové systémy, vlakové zabezpečovacie a riadiace jednotky) v oblasti železničnej dopravy,

– aplikácia bezpečnostných noriem a procesov,

– kvalitatívna a kvantitatívna analýza bezpečnosti a rizík a rizikových udalostí.

Iné výhody a benefity

– tréningový a rozvojový program (business a pruduktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, soft skills tréningy)

– skvelý team a teambuildingy – extra voľné dni (bridge days, sick days)

– program pre zdravie (wellness, športové aktivity, fitness, doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR)

– rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, príspevok na škôlku a detské tábory)

– retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanecké pôžičky)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– vzdelanie v odbore technické, elektrotechnické, strojárske, IT, matematické,

– anglický jazyk – pokročilý (C1), znalosť nemeckého jazyka je výhodou,

– prax na podobnej pozícii výhodou

– spoľahlivosť, systematickosť, samostatnosť, flexibilita,

– analytické a technické myslenie,

– schopnosť hľadať chyby a porovnávať ich s požiadavkami,

– iniciatívnosť, komunikatívnosť,

– záujem a schopnosť učiť sa,

– záujem pracovať v medzinárodnom prostredí.

Kontakt na zodpovednú osobu: Silvia Stránska, +421 948 847 403, silvia.stranska@probs.sk

Máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu? Napíšte nám prosím a dohodneme si termín stretnutia.

Poslať životopis

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou a Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov (GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie Vašich údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám.
 
Pred zaslaním životopisu sa prosím zoznámte s plným znením Súhlasu so spracovaním osobných údajov na našej stránke, ktoré nám zaslaním životopisu udeľujete. Vyplývajú z neho všetky Vaše práva, vrátane možnosti svoj súhlas kedykoľvek odvolať.