Späť na zoznam
Chief Accountant

Chief Accountant

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of Chief Accountant.

Popis práce

Responsibilities of this position include, but are not limited to, the following.

• Responsible for accurate, timely, and relevant recording, reporting, and analysis of financial information
• Perform closing activities (monthly, quarterly, annually) in compliance with corporate and country legislation and guidance
• Preparation of financial reports such as financial statements and budget performance
• Prepare internal and external audit schedules and respond to inquiries
• Prepare or review/approve monthly journal entries and reconciliations
• Initiate and/ or participate in continuous improvement projects
• Working closely with R2R/P2P/O2C teams, Group Reporting, Group Tax, Business Controllers,
• Business Partners to make sure end-to-end processes are adhered to and performed with right quality
• Guarantees 100% compliance with all relevant local legislation (e.g. statutory accounting standards, tax law, civil law) and internal group accounting guidelines in cooperation with local tax advisors

Predpoklady úspešného kandidáta

• At least secondary education with specialization in accounting or economy
• 3-5 years of relevant experience in accounting or finance (complex accounting)
• Knowledge of MS office (Excel and Word)
• Fluent English (knowledge of other languages will be an advantage)
• Knowledge of SAP, Business Intelligence, HFM/Oracle would be beneficiary
• Good communication skills, with the ability to collaborate with a variety of stakeholders, to work effectively with all levels of the organization, individually, in groups and across cultures
• We appreciate a motivated, analytical, and self-starter colleague.

Ponúkané benefity

• Team-oriented working atmosphere in an international company
• Modern infrastructure
• Excellent employment conditions

Pre koho budete pracovať?

Our client is an international production company.

Lokalita
Považská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
From 1.600€ / month - based on relevant experience
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.