Späť na zoznam
Accountant

Accountant

For our client - the production branch of an international company with 150 employees in Slovakia, we are looking for an experienced Accountant with a hands-on approach, who will be in charge of all local/statutory accounting, VAT, Tax, and similar matters of the company. A successful candidate should have excellent accounting skills and good communication in English.

Job description responsibilities and duties

 • You are responsible for all local/statutory accounting, VAT, Tax, and similar company matters and assure that the financial statements provide an accurate and fair view.
 • You are responsible for the accounts' monthly closing and preparing the monthly financial reports.
 • You take care of the intercompany reconciliations and assure compliance with transfer pricing policies.
 • You prepare monthly and quarterly bank reports.
 • With the Finance Manager, you are in charge of the cash management of the Slovak company: you follow up on incoming and outgoing payments, prepare aging lists and chase payments.
 • You are the liaison with the external auditors and banks.
 • You act as a backup of the Finance Manager in case of absence.

Requirements for the employee

 • Master's or bachelor's degree in accounting with relevant experience 
 • Excellent accounting skills
 • Strong business acumen and ability to understand the reality behind the figures
 • Understanding of financial concepts, e.g. NWC
 • Understanding of cash management optimization
 • Good verbal and written communication skills – must effectively communicate with the local management team and HQ abroad 
 • Languages: fluent English
 • Advanced Excel knowledge (e.g., Pivot tables) and ERP experience
 • Pragmatic and to-the-point
 • Straightforward and transparent communicator with all levels of the company
 • Hands-on
 • Critical Mindset
 • Process-oriented and able to link operational processes to the financials and vice versa
 • Able to make decisions and take ownership

Employee perks, benefits

 • space for professional grow
 • work in an international dynamic environment
 • competitive salary
 • the possibility of one day of home-office per week

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international production company.

Place of work
Kežmarok
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 2.000€ gross (The final salary depends on the candidate's level of experience, qualifications and skill sets)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.