Späť na zoznam
Controller - junior

Controller - junior

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť v oblasti FMCG hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu, ktorý rád pracuje v programe EXCEL. Pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ ekonomickej.

Popis práce

 • spracováva a analyzuje štandardné účtovné výkazy a rozbory, 
 • vypracováva metódy a postupy zhromažďovania a spracovania údajov,
 • skúma a analyzuje ekonomické údaje pre vypracovanie správ,
 • formuluje zásady, postupy, plány a odporučenia pre jednoduchšie získanie prehľadu o finančnej situácii na trhu,
 • zodpovedá za prípravu podkladov pre finančné inštitúcie,
 • analyzuje procesy a navrhuje opatrenia na ich zefektívnenie,
 • riadi prípravu obchodného, výrobného a finančného plánu,
 • kontroluje a koordinuje projekty kapitálových výdajov,
 • zaisťuje identifikáciu a reportovanie všetkých plánovaných aj existujúcich projektov,
 • zaisťuje kontrolu a prehodnocovanie plánov výdajov vrátane reportovania aktuálnych statusov jednotlivých projektov,
 • môže sa podieľať na zabezpečovaní štatutárnych výkazov, auditu a daňových priznaní

Predpoklady úspešného kandidáta

 • znalosť programu EXCEL na pokročilej úrovni PODMIENKOU
 • vysokoškolské ekonomické vzdelanie 
 • pozícia vhodná aj pre čerstvého absolventa bez praxe
 • znalosť základov účtovníctva 
 • znalosť anglického jazyka B1
 • flexibilta, komunikačné schopnosti
 • ochota učiť sa, proaktivita
 • zodpovednosť, zmysel pre detail

Ponúkané benefity

 • práca v nadnárodnej spoločnosti
 • zľavy na výrobky spoločnosti
 • bohatý sociálny program pre zamestnancov
 • finančné aj nefinančné benefity

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť v oblasti FMCG.

Lokalita
Humenné alebo Lučenec
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.100€ brutto vrátane variabilnej zložky pre absolventa
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.