Späť na zoznam
Customer support center operator with German or French language

Customer support center operator with German or French language

We are looking for a Customer support center operator with German or French language for international company in Považská Bystrica.

Popis práce

In this role you will monitor customer accounts, track and address open items, overdue receivables and arrange their settlement. You will make regular calls with external customers and develop relationships with internal and external customers and provide customer service support.

Predpoklady úspešného kandidáta

To be considered for the role we expect at least secondary education in the area of Business or Finance and 1-2 years of experience at similar role. You are strong in business writing and in professional communication with multiple stakeholders both internally and externally.We also require:
• Basic MS Office knowledge
• Strategic thinking demonstrating effective evaluation and problem-solving skills
• Ability to apply basic accounting principles in the interpretation of customer financial statements
• Teamwork and ability to work in changing environment
• Customer focus and interpersonal skills securing helpful resolutions on queries and disputes
• Strong organizational skills and self-driven personality
• Ability to manage multiple tasks within demanding timelines and an occasionally stressful environment
.• Follow defined strategy to ensure goals are met and exceeded
• SAP knowledge would be advantage

Ponúkané benefity

• stability,
• friendly working environment,
• fair approach to employees,
• opportunities for personal and professional development,
• financial benefits.

Pre koho budete pracovať?

Our client is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of engineered hydraulic, electric and electronic systems and components, for use primarily in applications of mobile equipment

Lokalita
Považská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.000€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.