Späť na zoznam
Digital Marketing Expert for Slovakia, Czech Republic and Baltics region

Digital Marketing Expert for Slovakia, Czech Republic and Baltics region

As Digital Marketing Expert you will be responsible for designing and implementing digital initiatives for our client in the Baltics, Slovakia and the Czech Republic across the entire product portfolio. You will choose the right digital tactics, channels and supporting tools to meet what the customers expect from our client.

Popis práce

 • Ensure a consistent and best in class customer journey experience throughout all digital activities across multiple customer touch points,
 • Develop, implement, track & optimize marketing campaigns across all digital channels.
 • Set up campaign measurements criteria, provide analytics and create performance reports.
 • Guide and consult the teams in the countries in the development of adequate digital strategies and tactics to meet their business objectives.
 • Determine the appropriate budgets to implement those activities.
 • Identify trends and insights, experiment with new approaches, take the learning outcomes fast and apply them across the countries.
 • Localize digital programs created by the international teams.
 • Identify competitor activities in the digital field and develop actions to address them.
 • Create and foster a strong team spirit and take on the role of digital marketing champion across these countries.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Education in Digital Marketing, Economy, International studies
 • English - Proficiency (C2)
 • Strong experience in Digital/Online Marketing
 • In-depth knowledge of available digital channels, appropriate tools and their strengths in the market
 • Excellent communication and presentation skills
 • Navigate and communicate effectively across organizational units
 • Ability to identify customer needs and translate them into actionable B2B marketing strategies
 • Proven experience with project and budget management
 • Team player with creative ideas- No fear to develop and try unproven approaches
 • Self-motivation and pro-activeness
 • Able to work on multiple tasks

Ponúkané benefity

 • Great career opportunity to work on a cross-countries project within pharmaceutical sector
 • Access to innovative tools and ways of working within agile environment
 • Transparent remuneration system- Benefits package (13th salary, 5 vacation days in addition, contribution to pension plan, sick days, sick leave compensation, public transport allowance, lunch vouchers fully covered by the employer)
 • Systematic education and career opportunities- Background of successful foreign original company

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je významná farmaceutická spoločnosť

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
2.500€ brutto (The final salary depends on the candidate's level of experience, qualifications and skill sets)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.