Späť na zoznam
Electronic Hardware Developer

Electronic Hardware Developer

For our client, we are looking for an experienced Hardware Developer.

Popis práce

The successful candidate will participate in development of control, user interface and communication modules for home appliance development projects.

Creating and modifying electronic circuits for home appliance applications in the following fields:
• Microprocessor and microcontroller circuits
• Small switched power supplies
• Communication boards (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth)
• I/O circuits with various displays and touch panels

Simulation of the electronic circuits
Worst-case analysis
EMC and EMI testing of the final circuit boards

Predpoklady úspešného kandidáta

• University degree in Electronic Engineering or comparable
• Minimum 3 years experience in developing electronic hardware
• Comprehensive and general knowledge of electronic hardware
• Knowledge of nowadays electronic parts and components
• Knowledge about structured development processes for electronics
• Knowledge of embedded C software development is a plus
• Analytical and creative thinking
• Ready for travelling and staying abroad (for up to one month)
• Driving license: B
• English - Upper intermediate (B2)
• Knowledge of German language is a plus

Ponúkané benefity

• Working for a leading company of home appliances
• Challenging tasks with a qualified team
• Cooperation with international development teams
• Using state of the art technologies
• Communication in English on daily basis
• Stable working conditions
• Work-life balance and flexible working hours
• Training and development program (business and product trainings, e-learning, language courses, soft skills trainings…)
• Motivational 13th salary

Pre koho budete pracovať?

Our client is a company operating in the field of software and hardware development for home appliances.

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
1 100 - 2 000 EUR/monthAccording to the candidate's profile.
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.