Späť na zoznam
Elektroprojektant

Elektroprojektant

Pre nášho klienta, spoločnosť zameranú na zákazkovú výrobu strojných zariadení pre priemysel, hľadáme šikovného kandidáta na pozíciu Elektroprojektant. Klienta zaujímajú lektrikári, revízni technici, ktorí pracovali s elektrotechnickou dokumentáciou a chcú sa rozvíjať týmto smerom.

Popis práce

 • Vaša hlavná úloha bude spočívať v tvorbe konceptu, návrhov elektrických schém, vypracovaní ideových návrhov pre jednoúčelové zariadenia a výrobné linky
 • Budete súčasťou projektového tímu a budete spolupracovať s kolegami z odd. dizajnu a odd. výroby v rámci prebiehajúceho projektu
 • Vašou bežnou agendou bude vypracovávanie technickej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou
 • Budete zodpovedný za špecifikáciu hardvérových komponentov v rámci zadania projektu v spolupráci s odd. automatizácie a robotiky
 • Aktívne budete spolupracovať s odd. obchodu na tvorbe cenových ponúk a ďalších dokumentov za elektroprojekciu

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Podmienkou je znalosť programu na spracovanie projektovej dokumentácie - EPLAN výhodou
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. - min. § 22
 • Dobrá znalosť a orientácia v príslušných technických normách
 • Anglický jazyk - treba porozumieť písomnému zadaniu
 • Zodpovedný prístup k práci pre oblasť legislatívy
 • Veľmi dobrá úroveň technického a logického myslenia


V životopise klienta zaujímajú:

- Vaše pracovné skúsenosti - nie popisy pracovných činností na pozícii

- Vaše pracovné úspechy- napíšte, čo považujete za Váš úspech

Ponúkané benefity

 • Dochádzkový bonus 70 eur
 • Finančný príspevok na stravovanie 4,80 eur/1deň
 • Bonusy pri pracovných, životných jubileách, narodení dieťaťa, svadbe
 • Práca s modernými technológiami v oblasti automatizácie
 • Prototypová (zákazková) výroba
 • Odborný a profesijný rast
 • Práca v mladom kolektíve a rodinnom prostredí
 • Firemné akcie

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je slovenská spoločnosť zameraná na zákazkovú výrobu strojných zariadení pre priemysel.

Lokalita
Trnava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.700€ brutto v závislosti od skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.