Späť na zoznam
Embedded C/C++ Software Developer for Košice and Michalovce

Embedded C/C++ Software Developer for Košice and Michalovce

For our client we are looking for en experienced embedded C/C++ Software Developer

Popis práce

 • deliver high-quality C/C++ code for embedded systems in project or product based development
 • follow corporate coding rules and MISRA 2012 standard
 • verify code functionality by proper debugging and testing
 • participate in code reviews and team workshops
 • create documentation to serve as a reference for our customers as well as to simplify future  development and maintenance of code
 • provide additional support to our customers if needed
 • bring your own ideas to improve existing development process and the software itself
 • possibility to work from Michalovce or Košice

Predpoklady úspešného kandidáta

 • education specialisation in computer science, electro-engineering or physics
  - English - Upper intermediate (B2)
 • proficiency in C++ language & Object-Oriented- Programming
 • experience with working in Linux environment. Knowledge of Linux multi-threading & IPC welcome
 • experience with Agile methods and UML is appreciated, but not mandatory
 • ability to deliver clean and well documented code with emphasis on efficiency and maintainability
 • experience with VCS and ALM tools (e.g. Git, SVN, Jira, Polarion…)
 • basic understanding of Make processes (experience with CMAKE welcome)
 • ability to work in team as well as individually according to current requirements
 • flexibility and willingness to adapt to the new practices and to learn new technologies

Ponúkané benefity

 • 13th salary, loyalty rewards and end of year rewards
 • access to wide range of social benefits via Benefit plus card
 • special employee’s discount program for Bosch and Siemens home appliances- supplementary pension contribution- referral bonus
 • flexible working time
 • 5 hour work day
 • home office
 • additional free days in case of selected personal/family events beyond existing labor law
 • trainings and development opportunities (hard and soft skills trainings, language courses, product  trainings…)
 • exhibitions visits (e.g. IFA, Embedded World etc…)
 • team building events

Pre koho budete pracovať?

Our client is a company operating in the field of software and hardware development for home appliances.

Lokalita
Košice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
1 100 - 2 000 EUR/ according to the candidate's experience
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.