Späť na zoznam
Facility Manager

Facility Manager

For our client - an international manufactiring company, we are looking for an experienced Facility Manager.

Job description responsibilities and duties

 • Scheduling and supervising mandatory permits, checks and inspections of buildings, equipment and installations, fire safety
 • Planning, budgeting, negotiating, organizing and supervision of capex projects. Liasing with internal and external stakeholders, cooperation with Real Estate Focus Team on technical solutions, and design standards
 • Supervision and coordination of building, office and production area cleaning, landscaping, gardening, snow removal, external cleaning, pest control (by external provider)
 • Planning, budgeting, negotiating, organizing and supervision of maintenance, repair works
 • Supervision and coordination of suppliers of canteen and catering services, vending machines, drink dispensers
 • Supervision and coordination of suppliers of security services
 • Negotiating with media suppliers, evaluating media consumption, media billing control, introduction and use of energy monitoring system
 • Preparation of documents for internal and external safety audit
 • Cooperation with local authorities on permits, etc.

Requirements for the employee

 • Bachelor’s degree and/or certificate within Engineering (Mechanical, Electrical or Civil)
 • 10+ years’ experience in similar position
 • Experience in facility management and related capex projects in industrial/manufacturing real estate. Ability to work with multiple stakeholders and international environment.
 • Slovak or Czech – native
 • Written and spoken English – B2/C1
 • Negotiation skills
 • Presentation and communication skills
 • AutoCad - ability to read/open dwg files, ability to introduce basic changes
 • SAP - basic knowledge
 • Microsoft Office 365 - ability to work on and create/modify MS Word, Excel, Power Point files

Employee perks, benefits

 • company car,
 • stable employment,
 • friendly working environment,
 • fair approach to employees,
 • opportunities for personal and professional development,
 • financial and non-financial benefits

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international manufactiring company.

Place of work
Považská Bystrica
Contract type
Full-time
Start date
ASAP or upon agreement
Wage (gross)
from 3.000€ gross + company car
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.