Späť na zoznam
Facility Managment Specialist

Facility Managment Specialist

Do tímu nášho klienta hľadáme nového kolegu na pozíciu Facility Managment Specialist.

Popis práce

Do tímu nášho klienta v rámci oddelenia Operational Support hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu Facility Managment Specialist.

Na danej pracovne pozícii budete zodpovedný za:

 • Zabezpečovanie a poskytovanie služieb spojených so správou budov a zariadení v súlade s miestnou legislatívou a internými predpismi.
 • Agendu technickej dokumentácie pre správu budov a zariadení.
 • Zabezpečenie pravidelných revízií budov a zariadení.
 • Výber externých dodávateľov tovarov a služieb.
 • Spoluprácu s dodávateľmi s cieľom zabezpečiť najlepšiu cenu, kvalitu a termín dodania tovaru a služieb ako aj zadávanie objednávok a riešenie reklamácií.
 • Aktívnu spoluprácu s technikmi údržby v rámci bežnej údržby budov a zariadení.
 • Podporu a spoluprácu pri riešení pridelených projektov v rámci správy budov.
 • Podieľanie sa na príprave, plánovaní a optimalizácii prevádzkových nákladov.
 • Komunikáciu a spoluprácu s externými a internými partnermi.
 • Sledovanie a reportovanie stanovených cieľov v rámci oddelenia

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Technické myslenie
 • Schopnosť čítania stavebnej dokumentácie ( výkresy, projekty...)
 • Orientácia na biznis a dosahovanie výsledkov
 • Silné komunikačné a prezentačné schopnosti
 • Tímová práca a flexibilita
 • Schopnosť komunikácie v anglickom jazyku

Ponúkané benefity

 • stabilná práca v nadnárodnej spoločnosti
 • 5 dní dovolenky navyše
 • Zaujímavé finančné ohodnotenie
  1. plat
 • celý balík finančných aj nefinančných benefitov pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Malacky
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2.000€ brutto + 13. plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.