Späť na zoznam
Facility manažér polikliniky

Facility manažér polikliniky

Do tímu nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Facility manažér polikliniky. Úspešný kandidát musí mať okrem iného veľmi dobrý time manažment a silné organizačné zručnosti pri plánovaní aktivít s externými dodávateľmi.

Popis práce

Pracovna doba:

- Pondelok - Štvrtok 7.00 -16.00, približne dva dni v týždni do 16.30 podľa mítingov a povinností
- Piatok 7.00-12.00
+ pohotovosť pre prípad havárie alebo krízovej situácie na budove

Zabezpečenie prevádzky priestorov polikliniky

 • Zabezpečenie prevádzky budovy: Upratovanie, OLO, Internetové a telekomunikačné služby
 • Údržba a servis priestorov a spoločných zariadení (vzduchotechnika, meranie a regulácia, alarmy, hlásiče požiarov, centrálny baterkový systém)
 • Zabezpečenie prístupov do budovy a priestorov (kľúče, čipy, alarmy)
 • Riešenie havarijných situácií (vypracovanie smerníc, riadenie reakcie na havarijné situácie)
Parkovanie pre zamestnancov a návštevníkov polikliniky
 • Prenájom, evidencia a údržba parkovacích miest pre zamestnancov
 • Spolupráca pri zabezpečení parkovania pre pacientov polikliniky
Starostlivosť o motorové vozidlá spoločnosti
 • Plán a evidencia využitia motorových vozidiel
 • Servis motorových vozidiel (t.č. 1 osobné vozidlo)
Projektový manažment

V spolupráci s projektovým manažérom a manžérmi medicínskych centier príprava a implementácia menších rekonštrukčných prác priestorov polikliniky z hľadiska stavebných prác, medicínskych technológií a zariadenia

Zastrešenie nájomných vzťahov pre lokalitu
 • Vzťahy s prenajímateľmi budovy
 • Vzťahy so správcom budovy firmou SOMAT (vyúčtovania prevádzkových nákladov, realizácie opráv spoločných priestorov budovy)
 • Vzťahy s podnájomcami
Hospodárenie zverených činností (v spolupráci s vedením spoločnosti)
 • Príprava, realizácia, evidencia a analýzy Finančných plánov a projektov spoločnosti v oblasti Facility manažmentu
 • V spolupráci s účtovníkom a vedením firmy vedenie ekonomickej agendy (evidencia a úhrady faktúr vo zverenej oblasti)
 • Reporting a vedenie vnútornej evidencie hospodárenia prevádzky budovy
 • Vedenie obchodných vzťahov s outsourcovanými službami

Predpoklady úspešného kandidáta

 • VŠ technického, stavebného alebo ekonomického smeru
 • Skúsenosti s Facility manažmentom a správou budov aspoň 3 roky
 • Skúsenosti s rekonštrukciami komerčných priestorov výhodou
 • Skúsenosti s oblasti správy medicínskych zariadení výhodou
 • Anglický jazyk aspoň B2
 • Znalosť práce s balíkmi Microsoft office, Onedrive, Outlook na pokročilej úrovni, skúsenosti s cloudovými službami
 • osobnostné predpoklady: schopnosť samostatne plánovať a dodržiavať plnenie úloh, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, pozornosť a zmysel pre detail, iniciatívnosť

Ponúkané benefity

 • atraktívne platové ohodnotenie s možnosťou ďalšieho platového rastu v horizonte prvého roku
 • osobné finančné bonusy a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti
 • zmluva na dobu neurčitú
 • parkovanie v centre mesta 24/7
 • príjemné pracovné prostredie po kompletnej rekonštrukcii priestorov vo veľkej poliklinike.
 • služobný telefón
 • notebook
 • zamestnanecké karty pre zamestnanca a blízke osoby s bezplatným prístupom k nadštandardným službám polikliniky a zľavami v zdravotníckych prevádzkach zamestnávateľa

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je moderná súkromná poliklinika.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
2.300€ brutto fix mesačne (po skúšobnej dobe možné výrazné navýšenie) + osobné bonusy: po zaškolení až do výšky 50% z mesačnej mzdy podľa dosahovaných výsledkov) + bonusy za HV
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.