Späť na zoznam
Finance / Business controller

Finance / Business controller

For our client, International Energy Company, we are looking for an experienced Finance / Business controller.

Job description responsibilities and duties

Overhead controlling and reporting

 • Responsible for overhead controlling (global R&D, IT costs, Administration)
 • Collaborate with relevant stakeholders in the preparation of annual budgets, considering business objectives.
 • Review and/or prepare reports to monitor overhead costs and hours by unit and function and analyze variances.
 • Meet regularly with cost center managers and functional managers to review results, explain deviations, and initiate countermeasures.
 • Prepare for the financial part of the function reviews. Identify potential savings for cost reductions.
 • Work hand in hand with functional managers and members of the finance departments
 • Support and advise business unit controlling and subsidiaries in the preparation of budgets and forecasts.

Process & Tools
 • Help build KPI’s, create and automate templates for budget and forecast input and output
 • Identify opportunities for improvement with the ability to prioritize issues that add value and
 • save time.
 • Actively support the improvement of our Tagetik consolidation tool.
 • Responsible for the monthly upload of data into Tagetik
 • Test data quality, reconcile data across sources and check reports.

Requirements for the employee

Personality requirements and skills

 • Education in accounting/finance/controlling/economics (e.g. Degree in business administration at university/university of applied science)
 • Strong analytical skills, attention to detail, problem-solving attitude, ability to work in a fastpaced, dynamic environment.
 • Experience in controlling.
 • Strong ability to set priorities and take decisions.
 • Thorough and precise
 • Team player and customer oriented
 • Good communication skills at all levels of business hierarchy and proactive attitude
 • Experienced in working in an intercultural environment


Competence in working methods
 • Good understanding of financial consolidation principles, core financial KPI’s, P&L, balance sheet, cost centers structures and dynamics
 • Good knowledge of ERP system IFS or SAP (FI/CO) and Microsoft Office programs
 • Excellent knowledge in Excel
 • Fluent in written and spoken English. Other languages are a plus.
 • Good knowledge of International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • Hands-on mentality, innovative mindset, incentive towards change and improvement.
 • Ability to work in a fast-paced environment and complex matrix organizations and to adapt to changing requirements

Employee perks, benefits

 • Excellent employment conditions
 • Modern infrastructure
 • Attractive working place
 • Team-oriented working atmosphere
 • International Company 

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an International Energy Company.

Place of work
Bratislava
Contract type
Full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 2.400€ to 3.200€ gross monthly
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.