Späť na zoznam
Finančný kontroler s možnosťou posunu na Finančného riaditeľa

Finančný kontroler s možnosťou posunu na Finančného riaditeľa

Kto nemeria, ten neriadi. Týmto heslom sa riadi obchodná spoločnosť hľadajúca do svojich radov finančného kontrolera s manažérskymi ambíciami.

Obchodná spoločnosť pôsobí viac ako 30 rokov na slovenskom trhu a zameriava sa predovšetkým na spoluprácu s priemyselnými podnikmi.

Keď finančný kontroler ukáže, že vie a zapadne do tímu, je pripravený priestor na jeho/jej kariérny rast, vedenie finančného oddelenia.

Na začiatku bude hlavnou úlohou spoznať všetky firemné procesy cez čísla. Zistiť, kde spoločnosť plytvá, kde vieme veci nastaviť lepšie, efektívnejšie samozrejme spolu s príslušným manažérom.

Popis práce

ĎALŠIA PRACOVNÁ NÁPLŇ :

 • zabezpečenie pravidelného mesačného a kvartálneho skupinového reportingu a forecastu,
 • spolupráca na dennej báze s kolegami z rôznych oddelení pri zabezpečení controllingových procesov,
 • analýza mesačných výsledkov s cieľom hľadať slabé miesta a navrhovať opatrenia,
 • benchmark ukazovateľov,
 • forecasting,
 • tímová tvorba finančných plánov spoločnosti,
 • účasť na interných projektoch spoločnosti,
 • komunikácia v AJ s kolegami v materskej spoločnosti v zahraničí.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne 5 rokov skúsenosti ako business controller, finančný manažér alebo finančný projektový manažér v obchodných a logistických organizáciách,
 • rozsiahle finančné a analytické zručnosti a značná znalosť komplexných obchodných procesov,
 • znalosť IT infraštruktúry podporujúca finančné a komerčné procesy ako ERP systémy,
 • flexibilita, proaktívny prístup, výborné organizačné schopnosti,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • pokročilá znalosť práce s MS Office - Excel, Power Point, PBI,
 • znalosť anglického jazyka B2 ideálne C1,
 • vzdelanie v odbore: ekonómia, audit, financie min. VŠ II stupňa.

Ponúkané benefity

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ?

 • trvalý pracovný pomer a nástupnou mzdou od 2.500 EUR brutto (finálna výška mzdy v závislosti od skúseností kandidáta),
 • ročné odmeny (v závislosti od výsledkov),
 • kariérny rast na manažérsku pozíciu – pozícia finančného riaditeľa,
 • flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu,
 • ďalšie benefity budú prezentované na pohovore. 

 

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je obchodno-distribučná spoločnosť s nadnárodným zázemím.

Lokalita
Nitriansky kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap
Mzda
mzda od 2.500€ (finálna výška mzdy v závislosti od skúseností kandidáta)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.