Späť na zoznam
Finance manager

Finance manager

For our client - production branch of an international company with 150 employees in Slovakia, we are looking for an experienced Finance Manager with a hands-on approach, who will be in charge of the financial management. A successful candidate should have excellent controlling and accounting skills and a hands-on and participative management style.

Popis práce

 • You are responsible for all local accounting, VAT, Tax, and similar matters of the company
  - You are responsible for all group reporting matters to the company´s Headquarters and you assure that the financial statements provide a true and fair view
  - You set up proper controlling tools, to ensure a good monthly analysis (actuals vs budget), and you will challenge the management team
  - You play a key role in the budgeting and forecasting cycle - You are in charge of the cash management of the company, in close coordination with HQ
  - You optimize working capital management by monitoring and challenging the local team on proactive follow-up of outstanding receivables, payables, and inventory control
  - You assure the implementation of and follow up on company policies and procedures. You optimize internal control procedures and you assure compliance with the existing policies
  - You take care of the intercompany reconciliations and you assure compliance with transfer pricing policies
  - You are the liaison with the external auditors and the banks, in close coordination with HQ
  - You attend the international finance meetings (2 or 3 times per year) and you prepare and give presentations on ad hoc topics to the participants - You work on ad hoc projects at the discretion of the Group Finance Director and the Plant Manager
  - You are an active member of the Slovak Management team taking part in the management decision-making process
  - You are overall responsible for local human resources - You are responsible for the coordination of external services related to HR and payroll

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Master Degree or Bachelor Degree in Finance with relevant experience
 • Excellent controlling and accounting skills
 • Experience in financial and business controlling in an international production environment
 • Ability to translate financial numbers into concrete action plans
 • Strong business acumen and ability to understand the reality behind the figures
 • Understanding of financial concepts, e.g. NWC
 • Understanding of cash management optimization
 • Familiar with internal control procedures
 • Good verbal and written communication skills – must effectively communicate with local management team and HQ in Belgium
 • Languages: English (B2-C1)
 • Advanced Excel knowledge (e.g. Pivot tables) and ERP experience
 • Strong interpersonal skills – being able to constructively and successfully interact with the different layers within the organization
 • Strong personality who can drive change and who takes ownership
 • High level of emotional intelligence
 • Straightforward and transparent communicator
 • Outgoing personality
 • Strong analytical skills: able to seek information to shape a broad perspective on the business, integrating data from a variety of sources
 • Critical mindset
 • Business-oriented: able to see the “global picture” and prepared to dig into the details
 • Pragmatic and to-the-point
 • Process-oriented and able to link operational processes to the financials and vice versa
 • Able to make decisions and take ownership

Ponúkané benefity

 • space for professional grow
 • work in an international dynamic environment
 • competitive salary
 • company car
 • the possibility of the housing allowance in the case of candidates from other regions of Slovakia
 • the possibility of 1-2 days of home-office per week

Pre koho budete pracovať?

Our client is an international production company.

Lokalita
Prešovský region
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
from 3.000€ gross (The final salary depends on the candidate's level of experience, qualifications and skill sets)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.