Späť na zoznam
Finance Manager for Tax & Accounting for CEE

Finance Manager for Tax & Accounting for CEE

For our client, an international production company, we are looking for an experienced Finance Manager for tax and accounting for CEE.

Popis práce

 • Overall responsibility for management of accounting & tax activities for all legal entities, providing methodological guidance and compliance with local and international guidance
 • Develop and document business processes, accounting and tax policies to maintain and strengthen the internal finance area
 • Act as overall audit coordinator for all audit work performed by external auditors, ensure good relations with tax and legal advisors
 • Responsibility for the accuracy of analyses and submissions to management and other departments
 • Responsibility for managing transfer pricing and transfer documentation
 • Managing and developing the finance team
 • Prove strong leadership and achieve employee engagement
 • Bringing new ideas for process improvements to assigned area
 • Ensuring and establishing flexible and effective internal control procedures
 • Responsibility for managing and supporting the monthly and annual closing process
 • Establishing and maintaining relationships with internal customers

Predpoklady úspešného kandidáta

 • University education (Economy, Finance)
 • At least 5 years of experience at similar position
 • Fluent level of English (Advanced C1)
 • Ability to travel (20% of working time)
 • Strong verbal and written communication skills
 • Result-orientation and resilience
 • Great eye for detail
 • Proactive approach
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Proved working experience as Accounting
 • Manager in international company
 • Previous experience in production company is an advantage
 • Experience in implementing new processes, projects
 • Previous experience with team management is a must
 • Very good knowledge of accounting & tax legislation, IFRS

Ponúkané benefity

 • international group and environment
 • dynamic and professional team
 • professional growth
 • multicultural communication possibilities
 • team buildings and company events
 • motivating salary

Pre koho budete pracovať?

Our client is a production company.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
3.000€ gross monthly
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.