Späť na zoznam
Finance Project Manager

Finance Project Manager

We are looking for an experienced Financial Project Manager for international production company. Successfull candidate should have in-depth knowledge of corporate finance and accounting principles, laws and best practices.

Popis práce

• Lead, develop and implement company finance process improvement projects in tax and accounting area and initiatives through evaluation of current work processes and identification of improvement strategies to enable the company to better compete in a constantly changing and demanding marketplace
• Facilitate business requirement gathering and manage comprehensive project documentation
• Evaluate business needs and initiate quantitative and/or qualitative analysis to support project proposal or evaluation results
• Develop process to efficiently manage, monitor, and track project deliverables, budget and expenses
• Work closely with the finance team to monitor changes to the project scope and update timely information to all relevant stakeholders
• Manage relationships and expectations with both internal and external key project stakeholders
• Lead meetings with project team to communicate project status, budget and expense status
• Simulate overall budget and financial impact with key expense drivers and factors
• Direct and perform ad-hoc projects and analysis as assigned by management, working independently or with cross functional teams
• Present analysis results to internal and external stakeholders
• Assist Finance Manager for all project related tasks.

Predpoklady úspešného kandidáta

• Master’s degree in Finance or Business, minimum bachelor’s degree in the related fields and 3 years of related experience
• Minimum 3 years of experience in the job offered or similar related field including but not limited to consulting or finance
• Enjoy working in a fast-paced environment and leading multiple projects at once
• Ability to learn new business processes quickly and efficiently as well as champion project requirements on behalf of business owners
• Comfortable navigating ambiguity and have the ability to exercise sound judgment and decision making abilities
• Project / program management experience including initiating activities, establishing priorities, managing multiple priorities, and delivering on-time results
• Experience creating actionable plans from new business strategies / models and seeing it through from initiation to launch
• Strategic thinker and problem solver with the ability to transform goals into actionable plans that you will drive from end to end
• Ability to work independently, as well as in a team environment, to achieve team goals and complete assignments within established deadlines
• Experience leading cross-functional subject matter experts to drive deliverables and meet key milestones
• Ability to effectively communicate at all levels project objectives and outcomes
• Ability to influence others and drive meaningful change results
• Aspire to be a team leader, with the ability to train and mentor junior employees
• Eager to learn and grow but also help others do the same
• Detail-oriented person with strong leadership experience willing to take on a challenge
• Willing to travel 30-40% of your time within the south-east EU region
• Stress resistance, focus on tasks accomplishment in constantly changing environment. Self-confident and accepting must of change as the challenge.

Ponúkané benefity

• International group and environment,
• Dynamic and professional team,
• Professional growth,
• Multicultural communication possibilities,
• Team buildings and company events,
• Motivating salary.

Pre koho budete pracovať?

Our client is production company.

Lokalita
region Banská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
asap or upon agreement
Mzda
from 2.000€ brutto monthly
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Monika Abelová
JUDr. Mgr. Monika Abelová

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.