Späť na zoznam
Financial manager (region Levice)

Financial manager (region Levice)

We are looking for an experienced Financial Manager for our international production company in Levice. He (she) will be all-round responsible for a broad activities such as complex statutory and financial accounting, business reporting, tax and treasury, risk management and IT security policies. The candidates for this position should have at least 3 years experience in people management.

Popis práce

• Responsibility for finance goals achievements in compliance with company strategy
• Leadership and management of the finance department (controlling and accounting)
• Responsibility for effective accounting and tax processes and communication with state authorities and banks
• Defines the accounting and tax processes according Group policy and local legislation
• Prepares annual budgets, monthly forecasts, implements budgets controls and deviation analysis
• Prepares interim and year-end audits including close liaison with the auditors
• Manages and delivers monthly and year-end closing
• Responsibility for internal control process
• Responsibility for credit policy and AR collection
• Responsibility for effective cost control process
• Responsibility for cash management and management of financing requirements in accordance to the policy
• Financial analysis for management strategic decisions
• Capital investments analysis and calculations
• Provides support in terms of VAT in chain businesses
Administrative and financial support for commercial officies in East Europe
• Supervising of IT policies and procedures within company
• Cooperation with HR department in wages structure of the company

Predpoklady úspešného kandidáta

To be a hands on, structured and methodical team player with supportive attitude and proven leadership skills
Able to work under minimum supervision
Strategical thinking, good communication skills
Ability to work under pressure
Dynamics 365 knowledge preferre
Microsoft Dynamics Axapta - advantage
Microsoft Excel - advanced
Financial accounting – expert
Excellent knowledge of Tax laws
English - Advanced (C1)

Ponúkané benefity

 • young and friendly team,
  - flexible working time,
  - space for further education and personal development,
  - various forms of bonuses - wedding, child birth, attendance, pension saving etc.
  - teambuilding events
  - a work car (including for private purposes), a mobile phone and a notebook are included

Pre koho budete pracovať?

Our client is an international production company.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzda
od 2.500€ brutto fix mesačne v závislosti od odborných skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.