Späť na zoznam
Finančný manažér/Finančný kontrolór spoločnosti

Finančný manažér/Finančný kontrolór spoločnosti

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť z Veľkého Krtíša, hľadáme skúseného Finančného manažéra/Finančného kontrolóra spoločnosti.

Popis práce

 • Vedenie finančného oddelenia.
 • Vytvoriť a analyzovať finančnú informáciu pre prípravu vstupu do účtov – účtovná kniha a dokumenty o obchodných transakciách.
 • Zriadiť, udržať a koordinovať zavedenie účtovníctva a kontrolu procedúr účtovníctva.
 • Analyzovať a zhodnotiť rozpočet a náklady na miestne, štátne, federálne a súkromné financovanie, zmluvy a granty.
 • Monitorovať a zhodnotiť účtovníctvo a správy vzťahujúceho sa systému pre správnosť a kompletnosť.
 • Pripraviť a zhodnotiť rozpočet, výnosy, náklady, faktúry a ďalšie účtovné doklady.
 • Analyzovať výnosy a výdaje a odporúčané výhodné stupne rozpočtov, zaručiť kontrolu výdajov.
 • Analyzovať nezrovnalosti v účtovníctve.
 • Odporučiť, vyvinúť a udržať základy finančných dát, systémy počítačového softvéru a systémy manuálnej evidencie.
 • Dohliadať na vstupy a riadenie finančných dát a správ pre systémy automatického financovania spoločnosti.
 • Spolupracovať s internými a externými audítormi pre kompletnosť a správnosť auditov.
 • Podávať týždenné, mesačné a štvrťročné správy HQ ( zisky a straty, HR náklady, obrat z predaja).
 • Spolupracovať s externými konzultantmi ohľadom zmluvných záležitosí a úhrad miezd.
 • Pripraviť /výpis/ správu ziskov a strát, mesačné uzávierky a účtovné správy o nákladoch.
 • Zaručiť, že všetky postupy zdaňovania budú prevedené dôsledne podľa platných zákonov a interných pravidiel.
 • Zaručiť kompletné poistné krytie v závode.
 • Zaručiť, že proces zostavenia ročného rozpočtu bude pripravený zhrnutím všetkých potrebných informácií podľa interných TG pravidiel vzájomne s HQ.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne 5 ročná prax na rovnakej pozícii vo výrobnom podniku (Finance Manager, Plant Controller)
 • analytické myslenie
 • presnosť
 • spoľahlivosť
 • prezentačné zručnosti
 • schopnosť viesť malý tím
 • pokročilá úroveň anglického jazyka (C1)
 • znalosť talianskeho jazyka výhodou

Ponúkané benefity

 • Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
  1. / 14. plat spolu vo výške 110%
 • Služobný automobil aj na súkromné účely
 • Pravidelné odborné školenia
 • Stravovanie vo firme za zvýhodnenú cenu
 • Bohatý balík finančných a nefinančných benefitov (príplatky nad rámec Zákonníka práce, príspevok na rekreáciu, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príspevok pri narodení dieťaťa, bonus za lojalitu / odpracované roky v spoločnosti, mimoriadne voľno nad rámec Zákonníka práce, podpora športových a rekreačných aktivít zamestnancov a iné)
 • Spoločenské a športové podujatia organizované spoločnosťou

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť z Veľkého Krtíša, ktorá je svetovým lídrom v realizácii inovatívnych riešení pre WELLNESS.

Lokalita
Veľký Krtíš
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, prípadne dohodou
Mzda
od 3.000€ v závislosti od skúseností kandidáta + 13. a 14. plat spolu vo výške 110% základného mesačného platu
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.