Späť na zoznam
Finančný manažér

Finančný manažér

Hľadáme skúseného Finančného manažéra. Táto pozícia vyžaduje silné finančné a analytické schopnosti, skúsenosti s riadením finančných procesov a schopnosť efektívne komunikovať na všetkých úrovniach organizácie. Ideálny kandidát by mal mať skúsenosti vo funkcii CFO alebo Finance Controllera, s dôrazom na finančné plánovanie a analýzu, riadenie výkonnosti, rozpočtovanie a finančné správy.

Popis práce

 • funkcia ako vedúci manažérskeho hlásenia skupiny, procesov plánovania rozpočtu a predpovedania a zabezpečte súlad s strategickými a operačnými cieľmi,
 • spolupráca s vyšším vedením a funkčnými lídrami pri vytváraní rozpočtov špecifických pre projekt, sledovaní aktuálnych výsledkov voči projekciám a prípadnom prispôsobovaní predpovedí,
 • viesť a realizujte pravidelnú analýzu odchýlok na vysvetlenie finančného výkonu voči rozpočtu, predpovedi a predchádzajúcim obdobiam a poskytnutie potrebných postrehov a protiopatrenia,
 • zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné finančné hlásenie s cieľom informovať kľúčových zainteresovaných o skutočných a predpovedaných výsledkoch, odchýlkach a ďalších,
 • presné a včasné finančné hlásenie v súlade s IFRS a firemnými pravidlami,
 • zodpovednosť za tím na kontrolu nákladového strediska sídla a skupinovú kontrolu funkčných nákladov,
 • poskytnite usmernenie tímom riadenia obchodných jednotiek a pobočiek,
 • podporujete školenie týkajúce sa riadiacich problémov,
 • pripravujete manuály kvality a pokyny pre konečných používateľov týkajúce sa procesov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vzdelanie v oblasti účtovníctva,financií,riadenia alebo ekonómie,
 • analytické zručnosti, zameranosť na detail, schopnosť pracovať v rýchlom a dynamickom prostredí,
 • skúsenosti s riadením v oblasti výstavby závodov a v priemysle kapitálového tovaru,
 • tímový hráč a prozákaznícky orientovaný,
 • dobre komunikačné zručnosti na všetkých úrovniach obchodnej hierarchie a proaktívny prístup,
 • dobré pochopenie princípov finančnej konsolidácie, kľúčových finančných KPI, výkaz zisku a straty, bilancia, štruktúry nákladových stredísk a ich dynamika,
 • dobrá znalosť systému ERP IFS alebo SAP (FI/CO),
 • dobrá znalosť Microsoft Office, Excel,
 • plynulá znalosť angličtiny v písomnej a ústnej forme, dalšie jazyky sú výhodou.
 • dobrá znalosť Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS).
 • silná odbornosť na analýzu zložitých finančných údajov a metrík a ich preklad do konkrétnych postrehov.
 • efektívna spolupráca s tímami, vrátane manažérov predaja, projektových manažérov a inžinierov.
 • schopnosť zvládať súčasne viaceré projekty a dodržiavať tesné termíny. 

Ponúkané benefity

 • flexibilný pracovný čas  a 13. plat,
 • finančná odmena pri výročiach práce,
 • možnosť práce z domu 2 dni v týždni,
 • dodatočné voľno s odpracovanými rokmi,
 • dodatočné voľno na osobné špeciálne udalosti,
 • moderná infraštruktúra voľný pitný režim,
 • príspevok na rekreáciu multisportová karta,
 • tretí pilier dôchodkového zabezpečenia podpora profesionálneho a kariérneho rastu,
 • vzdelávania a školení podporné a tímové pracovné prostredie.

Pre koho budete pracovať?

Náš klient je popredný poskytovateľ riešení v oblasti priemyslu.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 3.500€ brutto + 13ty plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.