Späť na zoznam
Finančný účtovník

Finančný účtovník

Máš dobré odborné znalosti v oblasti podvojného účtovníctva a v oblasti DPH v slovenských legislatívnych podmienkach? Máme pre Teba zaujímavú pracovnú ponuku v okrese Dunajská Streda.

Popis práce

 • samostatné vedenie podvojného účtovníctva viacerých spoločností,
 • riešenie náročnejších účtovných operácií komplexnejšieho charakteru vyžadujúcich si minimálne vedenie a kontrolu zo strany hlavného účtovníka,
 • zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr,
 • riadne evidovanie zverených účtovných dokladov,
 • vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok,
 • spracovanie daňových priznaní,
 • pripravovanie výkazov pre Štatistický úrad SR,
 • komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami,
 • kontrolovanie finančných výkazov, účtovných kníh a účtov,
 • identifikovanie neobvyklých položiek, položiek po lehote splatnosti a pod.,
 • vypracovávanie a kontrolovanie daňových priznaní a DPH,
 • spracovávanie výkazov pre potreby orgánov štátnej správy,
 • pripravovanie reportov pre vedenie spoločnosti,
 • vypracovávanie podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo,
 • sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, urgovanie oneskorených úhrad,
 • evidovanie a archivovanie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi,
 • vedenie pokladne v domácej a cudzej mene.

Predpoklady úspešného kandidáta

Všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené kritériá, ďakujeme za zaslanie CV v slovenskom jazyku.

Ponúkané benefity

– motivujúci systém odmeňovania,
– zázemie práce v stabilnej spoločnosti,
– dlhodobé uplatnenie a možnosť kariérneho rastu,
– vysoký etický štandard manažmentu aj zamestnancov.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je obhospodarovanie pôdy, rastlinná a živočíšna výroba, ako aj poskytovanie mechanizačných služieb.

Lokalita
okres Dunajská Streda
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, resp. podľa dohody
Mzda
od 1.100€ brutto mesačne
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.