Späť na zoznam
Frontend Developer

Frontend Developer

Príležitosť pre Frontend Developera na krátkodobom projekte (4 - 6 mesiacov), s perspektívou dlhodobej spolupráce.

Popis práce

– Coding and testing software modules/ applications that meet design specifications.
– Development of new user-facing features to ensure technical feasibility of UI/UX designs.
– Code development and analysis performance individually or in development and analytical teams.
– Drawing up of analysis, development documentation, and operational documentation.
– Communication with the client’s representatives.
– Software testing and deployment.

Predpoklady úspešného kandidáta

– Fluent in English (B2 - written and spoken)
– At least 2 years of experience in web application development
– AngularJS, JavaScript, CSS, HTML– JQuery, Bootstrap is advantage
– JSON, XML, REST, SOAP– GIT
– Understanding modern web development
– Efficient coding, aware of patterns and anti-patterns, properly structured
– Flexibility and enjoyment of new challenges
– Fluent in English (B2 - written and spoken)
– Problem-solving attitude
– Good communication and organizational skills

Ponúkané benefity

– 3 days a week home office option/ during Covid period full-time home office is offered,
– flexible working hours,
– professional growth,
– interesting work environment with innovating technologies,
– opportunity to influence the final solution,
– multicultural communication possibilities,
– individual approach,
– working in an attractive location in the city center with good public transport,
– teambuilding, sports and joint volunteer activities.

Pre koho budete pracovať?

Our client is a software developer for foreign partners from the United States of America, Denmark and Great Britain. For more than 15 years they have been developing modern technologies for start-ups in IT services, cloud, health, biotechnology and telecommunications area.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok,SZČO
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 2.000 - 2.300€
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.