Späť na zoznam
Group Accounting Director

Group Accounting Director

For our client, green - tech global company, we are looking for an experienced Group Accounting Director.

Job description responsibilities and duties

 • Advisor of CFO and deputy CFO on technical accounting topics and decisions.
 • Global Accounting Leader covering all aspects related to the function. In Charge of defining the accounting Operating Model, Strategy and Transformation plan.
 • Key contributor in the Finance Backoffice team, participates in the strategy and transformation plan definition.
 • Professional and disciplinary leadership of the subordinate employees.
 • Professional and disciplinary leadership of the global accounting function employees including training & development.
 • Responsible for Global Accounting function training and development roadmap.
 • Key stakeholder in the definition of Shared Service concept and roadmap.
 • Active stakeholder in the group ERP solution design and deployment throughout the group.
 • Responsible for the creation, reporting and analysis of accounting KPIs.
 • Leading the definition, supervision, application and adaption of Group accounting principles. Managing regular exchanges with internal Stakeholders and accounting leaders.
 • In charge of Group accounting alignments and exchanges.
 • Managing different sets of monthly reporting for all group entities including Group quarterly and annual group reporting of Group entities, Group reporting according to IFRS, financial statements of entity according to local GAAP.
 • In Charge of the coordination and organization of external financial audits/reviews.
 • Active stakeholder in the Internal Control System (ICS) definition and implementation
 • Collaborating with Treasury on financing and bank related topics (Financing of capital goods incl. lease)
 • Support Business Units, Sales and Project Development  focusing on Finance/ and Finance Administration matters in implementation, monitoring of local set ups and coordination with parent company.
 • Involved in M&A as support of purchase or sales process covering multiple aspects including: purchase price allocation, support of integration process focusing on finance/ administrative matters, support in preparing business plans for acquisitions/joint ventures

Requirements for the employee


 • Education in accounting/finance/controlling, Degree in business administration at university/university of applied science.
 • Preferred certified public accountant (CPA, ACCA, CIMA)
 • Experience leading Group accounting in an international industrial company.
 • 10+ years of accounting experience with evidence of assuming roles of greater complexity, responsibility and accountability during their career.
 • Experience in setting up and developing local and global accounting and finance structure and function.
 • Strong written and oral communication skills. Demonstrated analytical skills and the ability to synthesize complex data or scenarios for a variety of audiencess
 • Excellent interpersonal, organizational, and collaboration skills with a proven track record of building effective relationships across functional areas, external partners and functional community.
 • Good knowledge of ERP systems (SAP, IFS  and/or other; finance, controlling module) and Microsoft Office programs
 • Experience in reporting and consolidation tools design and setup. 
 • Fluent in English
 • Good knowledge of International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • Experience in local General Accepted Accounting Principles (GAAP) 
 • Experience of Project Accounting rules from project Development, Project Execution, Operation and Maintenance and Asset Management is a plus

Employee perks, benefits


 • Team-oriented working atmosphere in an international Company
 • Responsible challenge with diversified field of activity
 • Personal development opportunities through own Academy
 • Opportunity to gain an insight into various technical disciplines
 • Modern infrastructure
 • Attractive working place (central, good transport links)
 • Excellent employment conditions

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a global green-tech company.

Place of work
Bratislava, Job with occasional home office
Contract type
Full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 5.000 EUR/month + 13th salary. Salary can be adjusted higher considering the seniority of the applicant
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.