Späť na zoznam
Group production manager

Group production manager

Pre nášho klienta - FMCG výrobnú spoločnosť hľadáme skúseného Group Production Managera s minimálne 10-ročnou praxou na vedúcej pozícii v oblasti komplexného riadenia FMCG výroby.

Popis práce

 • zodpovednosť za dodržiavanie štandardov kvality aktuálnej produkcie ako aj v rámci vývoja nových produktov
 • spolupráca pri tvorbe výrobnej stratégie spoločnosti a zodpovednosť za jej následne napĺňanie
 • stanovovanie výrobných plánov a výrobnej politiky v súlade so stratégiou spoločnosti
 • riadenie a organizovanie výroby, zaistenie jej bezproblémového chodu
 • plánovanie výrobných kapacít a zdrojov z hľadiska plnenia termínov zákaziek
 • reportovanie a analýza výrobných výstupov a finančných výsledkov
 • implementácia legislatívnych zmien súvisiacich s vyrábanými produktami
 • zodpovednosť za vecnú úplnosť a správnosť zmlúv uzatváraných s externými subjektami
 • plnenie finančného plánu v rámci výroby
 • zodpovednosť za predchádzanie reklamáciám, znehodnoteniu produktu a pod.
 • optimalizovanie výrobných procesov a následné nastavovanie optimálnych výrobných parametrov, limitov a kapacít s cieľom zvyšovania kvality a efektivity výroby
 • zastrešovanie procesu plánovania, organizovania a kontrola činností oddelení v priamej zodpovednosti Group production managera
 • riadenie zamestnancov, motivácia podriadených
 • zodpovednosť za plnenie výrobných cieľov – výkon, kvalita, dochádzka
 • navrhovanie školení, rozvoj talentov v rámci spoločnosti
 • zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov, BOZP a OPP vo výrobnom procese

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu, výrobné procesy a ekonomiku podniku
 • minimálne 10 rokov praxe na podobnej pozícii v oblasti výroby FMCG segmentu
 • aktívna angličtina min. na úrovni B2
 • znalosť technologických postupov a technologickej disciplíny pri výrobe
 • znalosť tvorby finančného plánu
 • profesionálne vystupovanie
 • riadiace schopnosti, strategické myslenie
 • organizačné schopnosti
 • skúsenosti s riadením väčšieho výrobného tímu
 • rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • analytické a kritické myslenie
 • lojalita, zodpovednosť
 • mlčanlivosť

Ponúkané benefity

 • každoročné mzdové prehodnotenie
 • služobný automobil
 • práca na vysoko moderných strojných zariadeniach
 • práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • bohatý sociálny program (príspevky na dopravu, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách)
 • firemné podujatia (letná akcia, tímové akcie)

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti FMCG.

Lokalita
celé Slovensko
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 4.000€ - 7.000€ brutto fix mesačne (na základe reálnych odborných skúseností)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.