Späť na zoznam
Head of Group HR

Head of Group HR

Pre nášho klienta, nadnárodnú výrobnú spoločnosť z oblasti FMCG, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Head of Group HR.

Popis práce

-  Zodpovednosť za strategické riadenie HR na skupinovej úrovni
-  Leadership, vedenie a motivácia teamu 10 zamestnancov
-  Tvorba a presadzovanie HR stratégie
-  Rozvoj, optimalizácia a harmonizácia HR procesov
-  Talent management, vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj talentov, succession planning
-  Zodpovednosť za oblasť rozvoja a vzdelávania zamestnancov, identifikácia rozvojových potrieb
-  Comp&Ben, nastavovanie benefitného systému, systému odmeňovania, motivačných prvkov
-  Kolektívne vyjednávania s odborovými organizáciami
-  Vedenie projektov zameraných na employer branding a HR marketing
-  HR Advisory pre TOP manažment spoločnosti
-  Komunikácia so štátnymi a regulačnými orgánmi
-  Reporting predstavenstvu spoločnosti

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Minimálne 5 ročné skúsenosti na obdobnej HR manažérskej pozícii vo výrobnej spoločnosti
 • Preukázateľné skúsenosti s tvorbou HR stratégií a nastavovaním procesov
 • Skúsenosti s vedením tímu
 • Veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • Vysoká miera flexibility, drive
 • Anglický jazyk
 • Ochota cestovať v rámci výrobných závodov na Slovensku (BB kraj a Prešovský kraj) a Maďarsku

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej a úspešnej nadnárodnej spoločnosti
 • možnosť profesijného rastu
 • zľavy na nákup vlastných výrobkov
 • služobný automobil aj na súkromné účely
 • bohatý sociálny program pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná FMCG spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj alebo banskobystrický kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
4.000€ až 5.000€ brutto vrátane odmien
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.