Späť na zoznam
Hlavný účtovník

Hlavný účtovník

Našim klientom je úspešná slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu už viac ako 20 rokov. Do jej tímu aktuálne hľadáme skúseného účtovníka / účtovníčku s výbornými znalosťami v oblasti podvojného účtovníctva vrátane účtovania exportu a spracovania daní na základe platnej slovenskej legislatívy. Úspešný kandidát by mal mať skúsenosti aj s vedením ľudí a organizáciou práce.

Popis práce

 • zodpovednosť za komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva,
 • metodické riadenie účtovania a procesov v súlade s platnou legislatívou,
 • riadenie tímu účtovníkov,
 • mesačné, ročné uzávierky a vykazovanie,
 • spracovanie výkazov k DPH,
 • kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH, dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladňa, bankové   výpisy, interné doklady,
 • skúsenosti s účtovaním exportu do zahraničia je výhodou,
 • komunikácia s obchodnými partnermi,
 • audit 1x ročne (aktívna komunikácia s audítormi)

Predpoklady úspešného kandidáta

 • fakturácia - pokročilý,
 • podvojné účtovníctvo - pokročilý,
 • pokladňa - pokročilý,
 • microsoft Word - pokročilý,
 • microsoft Excel - pokročilý,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • príjemné vystupovanie,
  Odborné požiadavky:
 • prax v podvojnom účtovníctve,
 • logické myslenie,
 • prax vo vedení ľudí v kolektíve účtovného oddelenia,
 • odolnosť voči stresu

Ponúkané benefity

– práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
– možnosť sebarealizácie,
– možnosť školení, vzdelávania, profesijného rastu,
– priateľský kolektív,
– zamestnanecké zľavy – zvýhodnený nákup tovaru z našej ponuky
– rôzne finančné benefity – koncoročné odmeny, zamestnanecké zľavy, príspevok do III. dôchodkového piliera, na rekreáciu, vernostná odmena,
– firemné spoločenské akcie,
– stravné lístky,
– prémie, odmeny,
– vernostná odmena za odpracované roky.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je obchodná spoločnosť.

Lokalita
Nižná
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
od 1700 Eur brutto fix + variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.