Späť na zoznam
HomeConnect Quality Specialist - Consumer Feedback in IoT

HomeConnect Quality Specialist - Consumer Feedback in IoT

For our client, we are looking for an experienced HomeConnect Quality Specialist - Consumer Feedback in IoT.

Popis práce

The successful candidate will be working in an exciting international environment and contributing personally to the success of the Home Connect eco system.


• field observation (e.g. App Stores & Social Media as well as ticket process for consumer complaints),
• evaluation and analysis of perceived quality at consumer level (including monitoring of QM KPI´s and identification of trends and potential problem fields),
• support in the further development of the Global Apps and Services (GAS) process for consumer feedback and field observation,
• continuous improvement of GAS preventive actions to increase consumer satisfaction,
• elaborating quality relevant business cases with significant impact on consumer satisfaction,
• customer support (3rd level) – Analysis of issues from production sphere.

Predpoklady úspešného kandidáta

• Experience and interest in data analysis (e.g. 6Sigma),
• additional qualification in QM desired (e.g. ISO9001:2015 in general),
• high consumer-oriented competence combined with good communication skills, teamwork and technical skills (IT, SW, app development),
• fluent German (English desired as well),
• knowledge of Operation systems (iOS, Android),
• analytical and creative thinking,
• ability to work in team.

Ponúkané benefity

• Working for a leading company in home appliances,
• challenging tasks within a qualified team,
• cooperation with international development teams,
• using state of the art technologies,
• working with the latest electronic mobile devices: tablets, smartphones - iOS, Android,
• communication in English (German) on a daily basis,
• stable working conditions,
• work-life balance and flexible working hours,
• training and development programs (business and product trainings, e-learning, language courses, soft skills trainings…).

Pre koho budete pracovať?

Our client is a company operating in the field of software and hardware development for home appliances

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
900 - 1 100 EUR/ according to the candidate's profile
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.