Späť na zoznam
HR Specialist for recruitment

HR Specialist for recruitment

We are looking for experienced recruitment HR specialist to join our HR team. Are you interested in recruiting process in the company, do you like to communicate a negotiate with HR agencies? Continue to read.

Popis práce

• Responsible for recruitment: selection of CVs, pre-screening, using assessment tools, interviewing & reporting
• Active communication with hiring managers & candidates
• Use of social media and other available sourcing channels
• Active cooperation with selected personnel agencies & search for new sources
• Company branding – schools, universities, job fairs, presentations
• Digitalization of P&O processes, implementation, their use & department support
• Employment agenda related administration tasks in line wiht P&O processes
• Communicates with local authorities and labor offices
• Responsible for communication on internal channels
• Organizes company meetings upon request & other specification
• Working closely together with other P&O colleagues
• Co-organization of company events
• Support the reception in their absence

Predpoklady úspešného kandidáta

• University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Fluent English – ability to interprete
• Previous experience / knowledge in recruitment or any other HR processes will be advantage
• Education in the area of HR will be advantage
• Excellent communication skills
• Experience with full cycle recruitment process: advertising, screeening, interviews, search via social media
• Communicative, proactive, target oriented, team player, reliable

Ponúkané benefity

• an interesting job in an attractive industry that is constantly changing
• working for stable, international and developing company
• dynamic innovative work in international company
• continuous studying possibilities
• cooperation with our foreign sister companies
• open, informal working culture that leaves plenty of room for personal input
• friendly atmosphere; ambitious working team
• contribution to DDS & other company benefits

Pre koho budete pracovať?

Our client provides technology-led solutions with advanced collection and sorting systems that minimize waste in the food, recycling and mining industries.

Lokalita
Senec
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1300 eur
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.