Späť na zoznam
Inžinier logistiky

Inžinier logistiky

Hľadáme skúseného Inžiniera logistiky, ktorý sa pripojí k dynamickému tímu. Ideálny kandidát by mal mať silné zručnosti a skúsenosti v oblasti riadenia dodávateľskej reťazca, logistiky alebo prepravy. Ak máte skúsenosti a zručnosti v oblasti logistiky a hľadáte príležitosť na rast a rozvoj, táto pozícia by mohla byť práve pre vás.

Popis práce

 • zápis predajných objednávok (manuálne a elektronicky) od jednotlivých zákazníkov do ERP systému,
 • doplňovanie konsignačných skladov s ohľadom na minimálne skladové zásoby a plán výroby,
 • efektívne plánovanie a riadenie prepravných služieb, t.j. objednávanie dopravy u dopravcov/špeditérov,
 • príprava prepravných dokumentov (dodací list, CMR, colné dokumenty, zákaznícke etikety ...) a faktúr,
 • komunikácia s pridelenými zákazníkmi,
 • spolupráca pri plánovaní výroby,
 • aktualizácia denných reportov,
 • vytváranie týždenného plánu pre triedenie jednotlivých výrobkov,
 • účasť na pravidelných inventúrach,
 • riešenie zákazníckych reklamácií,
 • úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami a aktívne riešenie problémov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • znalosť anglického jazyka,
 • znalosť použitia pokročilých excel funkcií,
 • znalosť nemeckého alebo francúzskeho jazyka - výhodou,
 • skúsenosti so systémom Navision – výhodou,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • dobré riadiace, organizačné a komunikačné zručnosti, odolný voči stresu.

Ponúkané benefity

 • náročnú, ale zaujímavú prácu v priateľskom pracovnom prostredí,
 • možnosť zásadne sa podieľať na úspechoch firmy,
 • motivujúce finančné ohodnotenie a bonusy.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap/ Dohodou
Mzda
Mzda od 1.400€ - 1.750€ vrátane variabilnej zložky mesačne a závisí od skúseností kandidáta. K hrubej mzde sú pripočítané mesačné odmeny a dochádzkový bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.