Späť na zoznam
IT Application Consultant for COMOS

IT Application Consultant for COMOS

For our client - global leader in solutions for energy transition and circular economy, we are looking for an experienced IT Application Consultant for COMOS.

 

Job description responsibilities and duties

 • Ensure the operational availability and further development of the SIEMENS Comos environment
 • Gathering and refinement of software requirements through consultation with users
 • Acting as application power user, providing assistance and guidance to users
 • Responsibility 1st and 2nd level support
 • Coordination of 3rd level support
 • Creation of user and administrator documentation
 • Organise and carry out training in the use of applications
 • Input and participation in the development team
 • Server environment management, interaction with outsourcing partner

Requirements for the employee

 • Ensure the operational availability and further development of the SIEMENS Comos environment
 • Gathering and refinement of software requirements through consultation with users
 • Acting as application power user, providing assistance and guidance to users
 • Responsibility 1st and 2nd level support
 • Coordination of 3rd level support
 • Creation of user and administrator documentation
 • Organise and carry out training in the use of applications
 • Input and participation in the development team
 • Server environment management, interaction with outsourcing partner

Employee perks, benefits

 • Employment contract for an indefinite period
 • + 13th Salary
 • Financial reward for working anniversaries
 • Flexible working time (core time 9-3:30)
 • Home Office possible 2 days a week
 • Extra days of leave (+1 day after the first, third and fifth year of service)
 • Extra days of leave for special personal events (e.g., wedding, graduation etc.)
 • Modern infrastructure
 • Free drinking regime (coffee)
 • Recreation allowance
 • Multisport card
 • The third pillar of the pension scheme
 • Support for professional and career growth, education and training
 • Supportive and team-oriented working environment

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a global leader in solutions for energy transition and circular economy including Energy from Waste and Renewable Gas.

Place of work
office Bratislava or Levice, freelancer - the whole of Slovakia
Contract type
Full-time,Part-time,Trade licence
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 2.400€ brutto + 13th Salary
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.