Späť na zoznam
IT Laboratory Systems Specialist for pharmaceutical company

IT Laboratory Systems Specialist for pharmaceutical company

Do you have experience in supporting and managing automated diagnostic systems in laboratories or other systems in the pharmaceutical field? We have an interesting job opportunity for you.

Job description responsibilities and duties

 • Remote support of the systems and software solutions.
 • Customer support - by responding to customer requests.
 • Follows established Global Customer Support (GCS) Quality System procedures as well as Business Area Quality System procedures in the execution of work.
 • Project design and management – applies diverse knowledge and experience of IT troubleshooting, software troubleshooting and servicing principles and practices for the implementation and support products.
 • Creates / revises curriculum for technical training sessions and independently delivers training to small groups.
 • IT and Workflow product portfolio setup and support - supports service requirements on development projects and creates/updates service documentation for internal/external training prior to launch decision and throughout the products lifecycle.
 • Close cooperation with external and internal customers to improve the laboratory workflow and testing efficiencies.

Requirements for the employee

 • educational Specialization IT, Electronics, Chemistry or Biochemistry,
 • English Level B2 (spoken + written),
 • experience in the sector Healthcare / Pharmaceutical IT, Medical laboratories needed,
 • experience with laboratory workflow and IT solutions knowledge and experience (hardware and software),
 • experience with running the stages of the IT infrastructure and Systems project management – preparation of the project documentation, requirement analysis, configuration, implementation, co-ordination,
 • experience with automated diagnostic systems in laboratories to achieve their optimum running,
 • experience with providing system and product support (min. 2 years of experience),
 • experience with User Testing,
 • experience with Windows server,
 • networking knowledge and experience,
 • SQL,
 • strong customer - orientation focus,
 • customer trainer skills,
 • biochemical laboratories processes skills and knowledge,
 • communication and presentation skills (to be able to present to and guide clients through the designed solutions),
 • analytical thinking, creativity,
 • flexibility and solutions oriented,
 • change and innovation oriented,
 • able to bring decisions and work independently,
 • team player.

Employee perks, benefits

 • overall competitive remuneration package,
 • benefits package (13th salary, 5 vacation days in addition, contribution to pension plan, sick days, sick leave compensation, public transport allowance, financial contribution for English lessons, credit for meal vouchers fully covered),
 • systematic education and career opportunities.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is one of the world’s leading research-focused healthcare groups.

Place of work
Banská Bystrica / Žilina region
Contract type
Full-time
Start date
ASAP or by agreement
Wage (gross)
from 2.300€ gross fixed per month depending on experience + 13th salary
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.