Späť na zoznam
IT Solution Architect

IT Solution Architect

Zaujímavá pracovná príležitosť pre IT architekta pre podporu výrobných a distribučných jednotiek v nadnárodnej firme.

Popis práce

 • shaping ideas into concrete, robust and appropriate solution architectures to realise business requirements and benefits while considering non-functional aspects such as maintainability, scalability, usability, performance, security and time-to-market for new functionality, - documenting and communicating solution architectures with concerned stakeholders and lead the technical implementation of IT solutions within the assigned area, - proactively suggesting, developing and implementing improvements together with key stakeholders, - capturing, developing and documenting reusable design patterns to streamline development activities and to secure consistency over time, - keeping up-to-date with market trends and advice on opportunities for how new IT technology can be used to drive business development.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • university degree in information technology, computer studies,
 • English - Upper intermediate (B2),
 • relevant knowledge from working with IT development for the shopfloor or manufacturing IT systems,
 • at least 3 years of experience from working with development of enterprise IT solutions in the role as Solution Architect or in a similar role,
 • good analytical skills and holistic mindset,
 • strong communication and presentation skills (ability to explain complex topics in a simple and straight-forward way),
 • passion for IT innovation and development,
 • good knowledge of how new technology can be used to improve the business.

Ponúkané benefity

 • the work environment in a global marketplace,
 • work in a flexible and friendly environment,
 • systematic education and career opportunities.

Pre koho budete pracovať?

Our client is one of the world’s leading companies in the are of solutions for ​purchasing, industrial packaging and distribution of furniture fittings.

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP or by agreement
Mzda
4.500€
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.