Späť na zoznam
IT špecialista

IT špecialista

Máte skúsenosť na pozícii pracovník IT pre servis a podporu interných užívateľov? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • riešenie technických problémov- servisné dopyty a incidenty koncových užívateľov,
 • analýza problémov, identifikácia a implementácia adekvátnych riešení,
 • monitorovanie a udržiavanie firemných IT systémov, zodpovednosť za udržiavanie koncernových predpisov na dostatočnej úrovni bezpečnosti,
 • zabezpečenie technických organizačných štandardov,
 • prijímanie a spracovávanie hlásení o poruchách a servisných dopytoch telefonicky, alebo e- mailom (podpora prvej a druhej úrovne),
 • analýza problémov, identifikácia a realizácia riešení, starostlivosť o databázu dopytov,
 • postúpenie dopytov, resp. nevyriešených problémov užívateľov na najbližšiu vyššiu úroveň podpory,
 • poskytovanie spätnej väzby a podpory kolegov pri riešení problémov,
 • dokumentácia dopytov a otázok,
 • monitorovanie a údržba IT systémov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni je podmienkou,
 • min. 3 ročná prax na podobnej pozícií,
 • skúseností s prevádzkovými systémami Microsoft Client/ Server,
 • práca s technológiami infraštruktúry IT (LAN, WLAN, databázy, storage technológie a pod.),
 • znalosť smerníc ITIL v3 a MS365 sú výhodou,
 • spoľahlivosť a inovatívnosť,
 • analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy,
 • znalosť MS Office na pokročilej úrovni,
 • ovládanie anglického jazyka je výhodou,
 • odolnosť voči stresu.

Ponúkané benefity

 • home office 2-3x do týždňa
 • stabilné pracovné prostredie v renomovanej spoločnosti so zahraničnou účasťou,
 • zabezpečený adaptačný proces,
 • adekvátne platové ohodnotenie,
 • moderné pracovné prostredie,
 • moderné fitness centrum pre zamestnancov priamo vo firme, masáže,
 • jazykové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo dohodou
Mzda
1.500€ - 2.000€ + 20% prémie
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.