Späť na zoznam
Junior Electrical Engineer

Junior Electrical Engineer

For our client, we are looking for candidate for the position of Junior Electrical Engineer.

Popis práce

• Preparation of the technical specifications for components and systems, technical evaluation of bids and joint selection of suppliers under the supersision of Senior SYEN EIC
• Responsible for the timely ordering of his systems
• Supervision of suppliers throughout the whole project implementation phase (including documentation)
• Principal checking the documentation of suppliers (design documents, engineering documents, interface specifications)
• Review of the Q-plans under the Quality manager supervision
• Performing or arranging Factory tests together with Senior SYEN EIC
• Monitoring removal of non-conformities by suppliers
• Cross-system interface coordination with the technical project management, Senior SYEN EIC and third parties, in particular clarifying the interfaces with other Lots
• Active collaboration with the plant design (installation of components, pipe routing) and electrical and control supervisor together with Senior SYEN EIC
• Support of the Assembly on issues in his own field (own lots, concepts)
• Close cooperation and exchange of experience (feedback from project) with product managers
• Technical support for internal employees

Predpoklady úspešného kandidáta

• High degree of autonomy in the management/development of electrical systems
• Teoretical knowledge of project works
• Principal knowledge of product and system used in the electrical equipment design
• Basic understanding of the entire plant system
• Can clarify routine ambiguities through factual discussions
• Can recognize and execute the appropriate way forward, based on experience
• Uses teoretical knowledge when applying standard methods, in order to solve challenging problems
• Chooses solutions and provides these to relevant interface partner
• Takes decisions together with Senior SYEN EIC and in a timely manner within pre-determined limits
• Understanding of quality assurance
• Basic knowledge of CAE Tools (Comos etc.)
• Good MS Office user knowledge
• Very good English knowledge (spoken and written)

Ponúkané benefity

• Responsible challenge with diversifisd field of activity
• Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
• Modern infrastructure
• Excellent employment conditions:
o employment for indefinite period
o flexible working

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
1.500€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.