Späť na vyhľadávanie

Area sales manager – obchod

Mám ukončené stredoškolské vzdelanie na Strednej odbornej škole Pôšt a telekomunikácií v Košiciach. V mojom voľnom čase sa venujem turistike, športovým aktivitám, plánovaniu chatového projektu, udržiavaniu priateľských kontaktov.
Nadobudol som počas 5.rokoch pracovné skúsenosti na pozícií Oblastný manažér. Medzi zručnosti na takejto pozícií patria: plánovania, organizovanie, vedenie a kontrola. Tieto 4 zručnosti manažéra sú úzko späté. Vedomosti a zručnosti nielen odovzdávam, ale viem ich aj prijímať pre osobný rast. Hodnotím sa ako človek s orientáciou na cieľ, spoľahlivosť, organizovanosť, zmysel pre detail.
Preferujem dynamický kolektív, ktorý je súdržný a spoločnou spoluprácou sa dokážeme priblížiť k cieľom firmy.
Ovládam anglický jazyk úroveň B1 kde využívam lektora angličtiny na zlepšenie úrovne komunikácie a nemecký jazyk úroveň A1. Okrem vzdelávaniu, vo svojom voľnom čase sa venujem turistike, športovým aktivitám a plánujem škandinávsky projekt, na ktorom pracujem už 1 rok a rád by som ho časom aj zhmotnil
Od svojho potencionálneho zamestnávateľa očakávam možnosť priestoru na osobnostný rast, možnosť časovej flexibility, priestor na sebarealizáciu, zlepšovanie pracovného prostredia, vyhodnocovanie spokojnosti zamestnanca na pracovisku.
Verím, že moje doterajšie skúsenosti a osobnostné predpoklady sú to, čo v profile kandidáta hľadáte.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Mierne pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Area sales manager – obchod
 • Area sales manager – FMCG
 • Produktový manažér – FMCG
 • Regionálny manažér predaja
 • Oblastný manažér predaja
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 160597
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.