Späť na vyhľadávanie

Area sales manager – obchod

Kandidát je skúsený profesionál, ktorý ponúka bohaté manažérske zručnosti získané v oblastiach predaja, distribúcie, riadenia a plánovania. Oceňuje príležitosť byť súčasťou tímu ambicióznej spoločnosti a prispievať k jej úspešnému rozvoju. Vďaka pokročilým znalostiam Microsoft Office a stredne pokročilej znalosti anglického jazyka (úroveň B1) je Kandidát dobre vybavený na efektívne zvládanie zložitých úloh.

Má dlhoročné skúsenosti práve v tradičnom trhu v FMCG - predaj, distribúcia, plánovanie, riadenie. Odborné skúsenosti, hlavne v potravinárskej problematike /VŠ - potravinársky technológ/, no viem sa v predaji rýchlo adaptovať aj v inej problematike.

Kandidátova kariéra je poznačená významnými pozíciami, vrátane jeho súčasného postavenia ako riaditeľa odboru správy majetku v Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre, Slovensko, kde pôsobí od augusta 2023. Predtým sa zúčastnil aj pohovoru na rovnakú pozíciu ASM, kde uspel iný kandidát. Viec ako desaťročie bol oblastným manažérom predaja v spoločnosti, od januára 2010 do januára 2023. Na tejto pozícii bol zodpovedný za predaj na tradičnom trhu v regiónoch západného a stredného Slovenska, riadenie tímu šiestich obchodných zástupcov a dohľad nad predajnými aktivitami, podporou na trhu a obchodnými vzťahmi s členmi aliancie a rôznymi maloobchodnými reťazcami. Firma bola odpredaná novému majiteľovi ktorý robil štrukturálne a personálne zmeny.

Jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú aj pozíciu obchodného riaditeľa, zaoberajúca sa optikou a regionálneho manažéra distribúcie, kde podporoval predaj produktov spoločnosti a riadil viacero distribučných skladov. Ako okresný manažér predaja a neskôr ako supervízor predaja, si od apríla 2004 do apríla 2006 a od decembra 1998 do marca 2004 rozvinul svoje zručnosti v predaji a distribúcii.

Kandidátovo vzdelanie je v oblasti technológie spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorú študoval na Vysoké škole poľnohospodárskej v Nitre, Slovensko, od roku 1990 do roku 1995. Toto technické vzdelanie dopĺňa jeho praktické skúsenosti ktoré využil vrámci svojej kariéry.

Platové očakávania ma od 2.300-2.500€ brutto
Nastúpiť môže po 1-mesačnej výpovednej dobe, má ročný kontrakt, prípadne dohodou.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Office - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Area sales manager – obchod
 • Key account manager – obchod
 • Obchodný riaditeľ
 • Riaditeľ pobočky – obchod
 • Manažér obchodnej skupiny
Preferované lokalita
 • Nitra
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 39861
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.