Späť na vyhľadávanie

Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie, prírodovedeckú fakultu, odbor biológia a chémia.
Krátko po ukončení vysokej školy sa rozhodol pre kariéru obchodníka v medicínskej a farmaceutickej oblasti, v ktorej má dnes už 25-ročné skúsenosti v rôznych oblastiach, ktoré s obchodom súvisia.
Pracoval na pozíciách Area sales manažéra, Produktového manažéra až po Business developement manažéra. Na týchto pozíciách zastrešoval a riadil obchodné aktivity pre rôzne regióny Slovenska. Jeho klientmi boli lekári z rôznych oblastí – kardiológia, gynekológia, internisti, atď.
Viedol menšie aj väčšie tímy obchodníkov – od 5 obchodníkov až po 3 Area sales manažérov s 21 obchodníkmi.
Veľkou profesionálnou výhodou kandidáta je jeho komplexná znalosť obchodného prostredia v rámci healthcare. Ako obchodník sa počas svojej praxe naučil správne rozlišovať medicínskych klientov a voliť vhodný prístup pri komunikácii s nimi. Podľa neho dôkladná odborná pripravenosť, seriózny prístup a správne nastavená periodicita návštev je dôležitým faktorom úspechu.
Vďaka svojmu pôsobeniu na pozíciách produktového manažéra, kde získal odborné skúsenosti a znalosti s tvorbou analýzy trhu a postavenia spoločnosti na trhu voči konkurencii. Zodpovedal za prípravu nástrojov a edukačných materiálov pre obchodníkov a tvorbu podkladov pre marketingové aktivity. Zúčastňoval sa na mnohých odborných lekárskych konferenciách.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Organizačné zručnosti
 • Vedenie tímu
 • Vyjednávacie zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) - pokročilý
 • IMS, PharMis - pokročilý
 • reporting (Teams, Jean) - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia
 • Area sales manager – obchod
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • Key account manager – obchod
 • Produktový manažér – obchod
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155576
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.