Späť na vyhľadávanie

Audítor

Medzi moje pracovné vízie, ktoré by som rada naďalej napĺňala je chod laboratórií so všetkými atribútmi, ktoré k tomu patria, spoluprácu a tvorba nových ŠPP a rozvoj v týchto oblastiach.

V rokoch od 2013 - 2018 som bola študentkou prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského, ktorú som úspešne ukončila titulom z virológie. Pracujem ako laboratórny diagnostik V NTS SR už 4. rok.

Medzi moje pracovné znalosti patrí vedenie laboratiórií sérologie a NAT a ich personálu, zabezpečenie vyšetrení podľa platnej legislatívy, k čomu neodmysliteľne patrí aj zodpovednosť za dodržiavanie programu zaistenia kontroly kvality a dodržiavanie ŠPP ale aj potrebná archivácia ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tejto práce.

Ďalej je tvorba ŠPP v zmysle platnej legislatívy SR, spolupráca pri validácií nových zariadení či externej kontroly kvality a v neposlednom rade zodpovednosť za výsledky vyšetrení darcov krvi a transfúzne lieky.

Momentálne som študentkou vyššie spomínanej fakulty ktorá mi umožnila prijatie do rigorózneho konanie, ktoré v priebehu jari 2022 ukončím absolvovaním.

Medzi moje osobité zručnosti patrí pracovitosť a cieľavedomosť, schopnosť naďalej sa učiť nové veci a rozvíjať nadobudnuté poznatky.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Francúzsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Audítor
 • Interný audítor
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia
Preferované lokalita
 • Banská Bystrica
 • Bratislava
 • Zvolen
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155665
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.