Späť na vyhľadávanie

Audítor

Charakterizoval by som sa ako príjemná, zodpovedná a proaktívna osoba, nielen s chuťou sa aj naďalej vzdelávať a osobnostne rásť. Disponujem dobrými komunikačnými, analytickými a organizačnými zručnosťami, ktoré mi dopomôžu byť vhodným členom tímu. Vďaka štúdiu na Obchodnej akadémii som nadobudol teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti administratívy a korešpondencie, ekonómie, či predovšetkým účtovníctva. Moje magisterské štúdium na VŠM sa špecializovalo na oblasti manažérstva kvality a aj preto mi problematika spájaná s auditom, aj tím finančným nerobí väčší problém. Počas štúdia som sa podieľal, ako člen tímu, no predovšetkým ako jeho vedúci na realizácii rôznorodých druhov projektov, auditov, reportov, či analýz ku ktorým som vypracoval nielen komplexnú dokumentáciu, ale zároveň aj navrhol a implementoval opatrenia pre zefektívnenie rôznych procesov, ktorých účinnosť som si aj náležite obhájil a odprezentoval. Mám pozitívny vzťah k práci s číslami, či dátami.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • komunikatívnosť
 • svedomitosť
 • schopnosť učiť sa
 • flexibilita
 • prezentačné a organizačné zručnosti
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • kreativita
 • schopnosť určiť si priority
 • time management
 • logické a analytické myslenie
 • strojopis
 • precíznosť
 • zmysel pre detail
 • odolnosť voči stresu
 • tímový hráč
 • znalosti a zručnosti administratívy a korešpondencie
 • vedomosti a zručnosti realizácie rôznorodých druhov auditov
 • projektov a analýz (tvorba ich komplexnej dokumentácie)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Audítor
 • Účtovník
 • Ekonóm
 • Asistent audítora
 • Finančný analytik
 • Finančný kontrolór
 • Konzultant – ekonomika / financie / účtovníctvo
 • Projektový manažér – ekonomika / financie / účtovníctvo
 • Koordinátor EÚ projektov
 • Špecialista reportingu
 • ADMINISTRATÍVA
 • Administratívny pracovník
 • Asistent
 • Referent
 • Databázový administrátor
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Piešťany
 • Trenčín
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 1200€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157879
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.